06 آبان 1400

بهمن نیرومند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09173717862
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه امکان سنجی کاربرد ریزشمع افقی در پایدارسازی دیواره گودهای احداث شده درخاک های سست و نرم
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
supporting structure, soil nailed wall, micropile, granular loose soil, slope w.
پژوهشگران بهمن نیرومند (نفر اول) ، حسینعلی قدرتی (نفر دوم)

چکیده

پس از اجرای موفقیت آمیز سیستم ابداعی ریز شمع افقی در مهار دیواره های خاکی سست، برای اولین بار در پروژه ملی مجتمع آموزشی شهدای صنعت هسته ای واقع در بندر بوشهر در سال 1394 توسط نویسنده اول، این مقاله به مطالعه پارامتریک تحلیل های پایداری دیواره گودهای احداث شده درخاک های سست با استفاده از این سیستم می پردازد. امروزه در اغلب ساخت و ساز های شهری و گود برداری های انجام شده به خصوص در زمین های با مساحت محدود، روش میخ گذاری دیواره در مقایسه با سایر روش های اجرای سازه نگهبان از جنبه های فنی و اقتصادی، برنده و مورد استقبال اغلب مجریان و مهندسان عمران بوده است. با وجود این، زمین های دانه ای سست و تراز آب زیرزمینی بالا، دو چالش اصلی در این زمینه هستند. بنابر این، در چنین سازند هایی، امکان طرح و اجرای دیواره های میخ گذاری شده به عنوان سازه نگهبان مطابق با آیین نامه FHWA وجود ندارد. بر این مبنا، در این تحقیق سعی در مطالعه امکان سنجی کاربرد ریزشمع های افقی در پایدارسازی دیواره گودهای احداث شده در خاک های دانه ای سست و انجام تحلیل های پایداری با استفاده از نرم افزارهای Slope w شده است.