29 مرداد 1401
بهمن نيرومند

بهمن نیرومند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09173717862
دانشکده: دانشکده مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Bahman Niroumand, (2021) Performance evaluation of gravel impact compaction piers (GICPs) in liquefiable soils Arabian Journal of Geosciences: 14, Article number: 2480; 14 Pages
2
3
4
5
, , , , Bahman Niroumand, (2013) SYSTEMATIC REVIEW OF SCREW ANCHORS IN COHESIONLESS SOILS. Soil Mechanics and Foundation Engineering: ; 212،217
6
حمید رضا رازقی ، بهمن نیرومند، حسین غیاثیان، سید محمد منصور زاده (1391) مطالعه میدانی رفتارپایه های سنگریزه ای کوبشی (RAPs) نسبت به تغییر قطر مهندسی عمران شریف: ; 95103
7
8
, Bahman Niroumand, , (2011) Comparison of Experimental and Analytical Results in Rammed Aggregate Piers with Variable Diameters. پژوهشنامه حمل و نقل: ; 75،86
مقالات در همایش ها
1
نیما عزیزی، بهمن نیرومند (1397) مطالعه روش تراکم ضربه ای کوبشی در خاک ماسه ای کنفرانس بین المللی عمران معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
2
3
4
محمد علی شهریارپور ، بهمن نیرومند (1396) بررسی تاثیر قطر و فاصله پایه های تراکمی شنی با آرایش مثلثی بر پارامتر های خاک و وضعیت روانگرایی پس از بهسازی خاک های دانه ای کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر
5
بهمن نیرومند، حسینعلی قدرتی (1395) مطالعه عددی روش های محاسبه نیروی به وجود آمده در میخ خاک نصب شده در دیوارهای خاکی دانه ای و سست چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
6
بهمن نیرومند، داوود بیگی (1395) مطالعه تاثیر فاصله چاهک ها در عملکرد سیستم چاهک های زهکش نقطه ای جهت آب زدایی ناحیه گودبرداری شده. پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
7
بهمن نیرومند، حسین علی قدرتی (1395) مطالعه پارامتریک عوامل موثر در کنترل تغییر مکان افقی دیواره های گود پایدار شده به وسیله ریز شمع افقی در خاک های دانه ای و سست پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
8
بهمن نیرومند، داوود بیگی (1395) مقایسه نتایج تحلیل های عددی و تئوری طراحی سیستم چاهک های زهکش نقطه ای برای آبزدایی گودبرداری های شهری اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
9
بهمن نیرومند، داوود بیگی (1395) مطالعه پارامتری طراحی سیستم چاهک های نقطه ای زهکشی در ناحیه گودبرداری شده اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
10
بهمن نیرومند، حسینعلی قدرتی (1395) مطالعه امکان سنجی کاربرد ریزشمع افقی در پایدارسازی دیواره گودهای احداث شده درخاک های سست و نرم کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
11
12
بهمن نیرومند، داوود بیگی (1394) عملکرد و مقایسه ی روش های مختلف اجرای سیستم چاهک های زهکش نقطه ای درگودبرداری های شهری سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری.
13
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
احمد جلالی ریشهری، بهمن نیرومند، عبدالرضا فاضلی (1400) بررسی عملکرد سیستم مهار لوله فولادی کوبشی در خاک
2
3
4
محمد رضا احمدوند، بهمن نیرومند، عبدالرضا فاضلی (1399) مطالعه سیستم پایه های تراکمی ضربه ای شنی در خاک های دانه ای سست
5
6
7
8
9
محمد علی شهریارپور ، بهمن نیرومند، عبدالرضا فاضلی (1396) بهینه سازی طراحی پایه های سنگریزه ای کوبشی ساخته شده به روش اختراعی نیرومند
10
11
داوود بیگی، بهمن نیرومند، امین کشاورز، محمد واقفی (1395) بررسی عملکرد سیستم چاهک های زهکش نقطه ای در خاک های دانه ای با روش اختراعی نیرومند
12
13
14
محمد مهرامیری، امین کشاورز، بهمن نیرومند (1394) ارزیابی پارامترهای دینامیکی خاک ها با استفاده از روش Genetic Expression Programming
15
فرشاد داودی، عبدالرضا فاضلی، بهمن نیرومند (1394) مطالعه ی آزمایشگاهی بهسازی خاک ها ی رمبنده با استفاده از نانو رس
16
کتاب
1
بهمن نیرومند (1398) طراحی، محاسبه، ساخت و کنترل کیفی ستون های سنگی شابک:978-600-7544-30-3
2
بهمن نیرومند، حامد نیرومند (1387) مقدمه ای بر مکانیک سنگ ها (Phase 2) شابک:978-964-377-346-5
3
بهمن نیرومند، حامد نیرومند (1387) راهنمای مدل سازی مصالح PLAXIS 8 شابک:978-964-377-243-7
4
بهمن نیرومند، حامد نیرومند (1387) راهنمای علمی و معتبر سازی PLAXIS 8 شابک:978-964-377-167-6
5
بهمن نیرومند، حامد نیرومند (1387) راهنمای دینامیکی PLAXIS 8 شابک:978-964-377-180-5
6
بهمن نیرومند، حامد نیرومند (1387) آموزش مقدماتی PLAXIS 8 شابک:978-964-377-345-8
7
بهمن نیرومند، حامد نیرومند (1387) آموزش پیشرفته PLAXIS 8 شابک:978-964-377-348-9
8
بهمن نیرومند، حامد نیرومند (1385) راهنمای عملی اصلاح و تثبیت خاک به وسیله آهک شابک:964-377-222-5
ابداع
1
بهمن نیرومند، کیمیا نیرومند (1400) دستگاه تمیز کننده اوگر مکانیکی در خاک
2
3
4
5
6
7
8
بهمن نیرومند (1398) سنبه و روش تراکم خاک
9
بهمن نیرومند (1397) فرآیند جامع گودبرداری
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!