02 آبان 1400

بهمن نیرومند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09173717862
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه پارامتریک عوامل موثر در کنترل تغییر مکان افقی دیواره های گود پایدار شده به وسیله ریز شمع افقی در خاک های دانه ای و سست
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
excavation, supporting structures, soil nailing wall, micropile, Plaxis, loose and granular soils.
پژوهشگران بهمن نیرومند (نفر اول) ، حسین علی قدرتی (نفر دوم)

چکیده

پس از اجرای موفقیت آمیز سیستم ابداعی پایدار سازی دیواره های گود در خاک های سست و ریزشی با استفاده از ریز شمع های مایل و سازه نگهبان مرکب فولادی برای اولین بار در پروژه ملی مجتمع آموزشی شهدای صنعت هسته ای واقع در بندر بوشهر در سال 1394 توسط نویسنده اول، این مقاله به ارائه نتایج مطالعه پارامتریک عوامل موثر در کنترل تغییر مکان افقی دیواره پایدار شده توسط این سیستم می پردازد. در این مطالعه پارامتریک که با استفاده از نرم افزار PLAXIS 2D انجام شده است، تاثیر پارامتر های فاصله افقی بین ریز شمع ها، زاویه ریز شمع ها نسبت به افق، طول ریز شمع ها و تراز آب زیرزمینی در یک گود با سازند ماسه ای، تراز آب زیرزمینی بالا و دارای پارامتر های فیزیکی و مکانیکی مشخص در یک پلاک شهری واقع در بندر بوشهر، بر روی تغییر مکان افقی دیواره پایدار شده مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که از بین پارامتر های موثر در تغییر مکان افقی دیواره، کاهش تراز آب زیرزمینی و افزایش طول ریز شمع ها بیشترین تاثیر را در کنترل تغییر مکان افقی دیواره را دارند.