02 آبان 1400

بهمن نیرومند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09173717862
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر توام سرعت بارگذاری و درجه تحکیم بر مقاومت برشی خاک ریزدانه در آزمایش برش مستقیم
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
145
پژوهشگران فرشته رضایی (دانشجو) ، عبدالرضا فاضلی (استاد راهنما) ، بهمن نیرومند (استاد مشاور)

چکیده

0