02 آبان 1400

بهمن نیرومند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09173717862
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
سنبه ساخت پایه های سنگریزه ای، سیستم و روش تراکم مصالح سنگریزه ای در پایه های تراکمی
نوع پژوهش تولید دانش فنی، و اختراع یا اکتشاف و تجاری سازی محصول
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران بهمن نیرومند (نفر اول)

چکیده

ثبت نشده‌است!