18 مرداد 1401
اسماعيل عباسي

اسماعیل عباسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه محیط زیست
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی
تلفن: 07731222230
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

مشخصات پژوهش

عنوان مدلسازي عددي پديده جوي مسبب آبگرفتگي در نواحي ساحلي خليج فارس
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست
شناسه DOI
پژوهشگران اسماعیل عباسی (نفر اول) ، هانا اعتمادی (نفر دوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!