08 آذر 1401
اسماعيل عباسي

اسماعیل عباسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه محیط زیست
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی
تلفن: 07731222230
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

معرفی

استادیار گروه محیط زیست

تحصیلات

  • دکترای تخصصی اقلیم شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1391 - 1394)
    عنوان رساله: بازساخت زمانی - مکانی توفان های حاره ای موثر بر سواحل جنوبی ایران
  • فوق لیسانس اقلیم شناسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1387 - 1389)
    عنوان پایان‌نامه: تحلیل و شناسایی الگوهای سینوپتیکی ایجاد بارش های سنگین جنوب غرب ایران
  • لیسانس اقلیم شناسی ، دانشگاه زنجان ، ایران (1383 - 1386)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • مدلسازی اقلیمی
  • تغییر اقلیم
  • سیکلون های حاره ای
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
Esmaeil Abbasi, Hana Etemadi, Joseph Smoak, Iman Rousta, Haraldur Olafsson, Piotr Baranowski, Jaromir Krzyszczak (2021) Investigation of Atmospheric Conditions Associated with a Storm Surge in the South-West of Iran Atmosphere: 12; 15
3
Esmaeil Abbasi, Hana Etemadi, Joseph Smoak, , Mohammad Hassan Mahoutchi (2021) Dust storm source detection using ANP and WRF models in southwest of Iran Arabian Journal of Geosciences: 14; 1529
4
محمدحسن ماهوتچی، اسماعیل عباسی (1400) ارزیابی حساسیت مدل WRF جهت شبیه سازی بارش های فوق سنگین، "مطالعه ی موردی: 26 اسفند 1397 تا 2 فروردین 1398 پژوهش های حفاظت آب و خاک: 0; 21
5
اسماعیل عباسی، هانا اعتمادی، محمدحسن ماهوتچی (1399) شناسایی الگوهای گردشی متوسط مقیاس مؤثر بر رخداد پدیده گرد و غبار در استان بوشهر خشکبوم: 10; 16
6
Hana Etemadi, Joseph Smoak, Esmaeil Abbasi (2020) Spatiotemporal pattern of degradation in arid mangrove forests of the Northern Persian Gulf OCEANOLOGIA: 0; 16
7
Hana Etemadi, , Esmaeil Abbasi (2020) Variability of organic carbon matter and nitrogen deposits in a carbonate platform of mangroves Journal of Wildlife and Biodiversity: 4; 9
8
9
10
اسماعیل عباسی، هانا اعتمادی (1398) مدلسازی عددی پدیده جوی مسبب آبگرفتگی در نواحی ساحلی خلیج فارس علوم و تکنولوژی محیط زیست: ; ،
11
12
یوسف قویدل، اسماعیل عباسی، منوچهر فرج زاده (1397) واکاوی دینامیک و ترمودینامیک شدیدترین چرخند حارّه ای مؤثر بر سواحل جنوبی ایران جغرافیا و مخاطرات محیطی: ; 97-112
13
یوسف قویدل، اسماعیل عباسی، منوچهر فرج زاده (1396) تحلیلی از ویژگیهای مخاطره توفان های حارهای مؤثر بر سواحل جنوبی ایران آمایش جغرافیایی فضا: ; 293-279
14
مقالات در همایش ها
1
راستگو شیوا ، هانا اعتمادی، اسماعیل عباسی، حمید عمونیا (1401) مروری بر خورهای خط ساحلی استان بوشهر دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست مناطق ساحلی، ایران¡ بوشهر
2
بهاره مهیمنی، هانا اعتمادی، اسماعیل عباسی (1401) اکوسیستمهای مانگرو و خطرات ناشی از نفت بر روی آنها دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست مناطق ساحلی، ایران¡ بوشهر
3
مهسا زارع گل کار، اسماعیل عباسی، هانا اعتمادی (1401) پهنهبندی سیلاب با بهرهگیری از GIS دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست مناطق ساحلی، ایران¡ بوشهر
4
محمدحسن ماهوتچی، اسماعیل عباسی (1401) شبیه سازی و پیش بینی بارش توسط ریزگردانی SDSM دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست مناطق ساحلی، ایران¡ بوشهر
5
محمدحسن ماهوتچی، اسماعیل عباسی (1401) ارزیابی حساسیت ریزگردانی SDSM جهت شبیه سازی و پیش بینی پارامتر دما دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست مناطق ساحلی، ایران¡ بوشهر
6
هانا اعتمادی، اسماعیل عباسی (1399) شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در راستای توسعه پایدار گردشگری مطالعه موردی: حوزه روستایی بحیری، شهرستان دشتی هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار، ایران¡ کرج
7
اسماعیل عباسی، هانا اعتمادی (1399) ارزیابی استراتژیک ظرفیت های توسعه گردشگری در روستاهای هدف مطالعه موردی: روستای بندر رستمی هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار، ایران¡ کرج
8
خاطره یزدان پرست، اسماعیل عباسی، هانا اعتمادی (1398) بررسی نرم افزارهای استفاده شده جهت تحلیل شاخص های اثرگذار و اثرپذیر بر گردشگری کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی، ایران¡ اهواز
9
اسماعیل عباسی (1398) تغییر اقلیم و بررسی اثرات ناشی از شکل گیری توفانهای حارهای احتمالی بر جزایر مرجانی خلیج فارس اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
10
هانا اعتمادی، اسماعیل عباسی، الهه خدابخشی (1398) اهمیت کربن و راه های تخمین کربن سطحی و عمقی در جنگل های مانگرو اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
11
مهدی خزایی، اسماعیل عباسی (1398) بررسی و تحلیلی بر اثرات و عوامل مولد گردوغبار در جنوب غرب آسیا چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
12
اسماعیل عباسی، هانا اعتمادی (1398) واکاوی آماری رخداد پدیده گرد و غبار در استان بوشهر چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
13
اسماعیل عباسی (1397) اقلیم شناسی همدیدی بارش های شدید استان خوزستان چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
14
مهدی خزایی، اسماعیل عباسی (1397) بررسی و تحلیل اثرات گردوغبار بر دو مقوله سلامت و کشاورزی سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران ، معماری و طراحی شهری
15
اسماعیل عباسی، مهدی خزایی (1397) بررسی سازوکار دینامیک جو همزمان با رخداد توفانهای گرد و خاک شدید ایستگاه سینوپتیک اهواز سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری
16
اسماعیل عباسی، مهدی خزایی (1396) بررسی و تحلیل شرایط جوی همزمان با رخداد آلودگی های شدید شهر تهران پنجمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
17
مهدی خزایی، اسماعیل عباسی (1396) بررسی وضعیت آسایش اقلیمی و معماری همساز با اقلیم شهرستان نهاوند پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
18
اسماعیل عباسی، مهدی خزایی (1395) مطالعه اقلیمی توفان های گرمسیری مخاطره آمیز و موثر بر سواحل جنوب شرقی ایران توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران
19
20
مهدی خزایی، اسماعیل عباسی (1394) مطالعه وضعیت آلودگی هوای شهر تهران با استفاده از شاخص ها و نمودارهای ترمودینامیکی جو چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
اسماعیل عباسی، هانا اعتمادی (1400) مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن پسماندهای شهری اهرم دانشگاه خلیج فارس
2
هانا اعتمادی، اسماعیل عباسی، محمود رضا همامی، علی محمد صنعتی، علی فخری، حسین جعفری (1399) بررسی راهکارهای مدیریتی-حفاظتی جهت کاهش تلفات جمعیت آهوی ایرانی بر اثر سیلاب‏های فصلی در منطقه حفاظت‏شده مند استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
3
اسماعیل عباسی، حمید عمونیا، هانا اعتمادی (1398) ارزیابی سرمایه گذاری گردشگری در بندر رستمی دانشگاه خلیج فارس
4
اسماعیل عباسی، حمید عمونیا، هانا اعتمادی (1398) طرح توجیهی سرمایه گذاری توسعه گردشگری روستای بحیری دانشگاه خلیج فارس
5
هانا اعتمادی، اسماعیل عباسی، علی محمد صنعتی، نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد (1398) طراحی مفهومی و اجرایی سیستم مدیریت پسماندهای شهری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
راستگو شیوا ، هانا اعتمادی، اسماعیل عباسی، حمید عمونیا (1401) بررسی تغییرات خط ساحلی خورها با استفاده از تکنیک های سنجش از دور در استان بوشهر
2
3
4
5
6
7
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!