29 شهریور 1400
اسماعيل عباسي

اسماعیل عباسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه محیط زیست
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی
تلفن: 07731222230
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی استراتژیک ظرفیت های توسعه گردشگری در روستاهای هدف مطالعه موردی: روستای بندر رستمی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
ارزیابی استراتژیک، گردشگری دریایی، تکنیک SWOT، روش ANP، روستای بندر رستمی
پژوهشگران اسماعیل عباسی (نفر اول) ، هانا اعتمادی (نفر دوم)

چکیده

توجه ویژه به روستاهای دارای پتانسیل گردشگری از منظر توسعه پایدار در حال حاضر می تواند کمک شایانی به رشد و توسعه (بخصوص اشتغال روستایی) روستا نماید. استان بوشهر از حیث روستاهای هدف گردشگری با توجه به دسترسی ویژه به پهنه های آبی (خلیج فارس) و در واقع گردشگری دریایی، ظرفیت های منحصر به فردی را در خود جای داده است. روستای بندر رستمی از توابع شهرستان تنگستان از جمله این روستاهاست. هدف از انجام این مطالعه شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در سطح روستای مذکور به منظور توسعه بیشتر صنعت گردشگری است. داده های مورد نیاز به کمک پرسشنامه و سپس نظر کارشناسان امر جمع آوری گردید. جهت شناسایی ظرفیت-های توسعه گردشگری در سطح روستا از تکنیک SWOT و روش ANP استفاده شده است. نتایج نشان داد روستای بندر رستمی با اتکاء به دریا و سواحل بکر، اسکله یا بندرگاه، صنایع دستی فاخر،گرایش بالای مسئولین روستایی به خدمات گردشگری و غیره، ظرفیت درون زای استراتژیک بالایی در راستای توسعه گردشگری دارد و در واقع نقاط قوت و فرصت های ویژه ای را جهت توسعه گردشگری در خود نهفته است.