18 مرداد 1401
اسماعيل عباسي

اسماعیل عباسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه محیط زیست
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی
تلفن: 07731222230
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در راستای توسعه پایدار گردشگری مطالعه موردی: حوزه روستایی بحیری، شهرستان دشتی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
توسعه پایدار، ، تکنیک SWOT، روش ANP، روستای بحیری
پژوهشگران هانا اعتمادی (نفر اول) ، اسماعیل عباسی (نفر دوم)

چکیده

شاید بتوان گفت یکی از پرسودترین صنایع در قرن حاضر صنعت گردشگری است. صنعتی بسیار وسیع و دارای ابعاد متنوع که با تکیه بر توسعه پایدار قطعا در سالهای آتی خواهد توانست به عنوان اولین صنعت پردرآمد به جایگاه ممتازی در بسیاری از کشورها دست یابد. یکی از ابعاد مذکور فعال شدن گردشگری در حوزه روستاها با توجه به پتانسیل های طبیعی روستاهاست. هدف از انجام این مطالعه شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در سطح حوزه روستایی بحیری از توابع شهرستان دشتی در استان بوشهر به منظور توسعه هر چه بیشتر صنعت گردشگری است. داده های مورد نیاز به کمک پرسش نامه و سپس نظر کارشناسان امر جمع آوری گردید. جهت شناسایی ظرفیت-های توسعه گردشگری در سطح روستا از تکنیک SWOT و روش ANP استفاده شده است. نتایج نشان داد حوزه روستایی بحیری به دلیل بهره مندی از مزیت ها و قوتهای متعدد و فرصتهای جدی در موقعیت ممتاز و مناسبی جهت توسعه قرار دارد و ظرفیت های غنی و قوی آن در زمینه گردشگری مورد تایید این تحقیق قرار می گیرد.