29 شهریور 1400
اسماعيل عباسي

اسماعیل عباسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه محیط زیست
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقلیم شناسی
تلفن: 07731222230
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نرم افزارهای استفاده شده جهت تحلیل شاخص های اثرگذار و اثرپذیر بر گردشگری
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
گردشگری پایدار، Mic Mac، GIS، SWAT، FAHP، ANP
پژوهشگران خاطره یزدان پرست (نفر اول) ، اسماعیل عباسی (نفر دوم) ، هانا اعتمادی (نفر سوم)

چکیده

با شناسایی دقیق مولفه های تاثیرگذار و تاثیرپذیر در گردشگری پایدار، می توان پیشرفت و توسعه ای با روندی پایدار داشته باشیم و از ثمرات آن ها نه تنها نسل های حاضر که نسل های آینده نیز بهره مند شوند. در این مقاله به معرفی ...