11 خرداد 1402
احسان بهمياري

احسان بهمیاری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی دریا
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
3
4
5
6
Ehsan Bahmyari, , (2017) Stochastic analysis of moderately thick plates using the generalized polynomial chaos and element free Galerkin method ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS: ; 23،37
7
8
9
10
11
مقالات در همایش ها
1
میلاد باغبان، سعید جامعی، عباس دشتی منش، فربد فرهنگ، احسان بهمیاری (1398) طراحی و ساخت دوچرخه دریایی و آزمایش پایداری دینامیکی در دو حرکت هیو و پیچ بیست و یکمین همایش صنایع دریایی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
باغبان میلاد ، سعید جامعی، عبدالمجید مصلح، احسان بهمیاری (1401) طراحی، ساخت و تجاری سازی دوچرخه دریایی
3
هادی مغانلو، احسان بهمیاری، سعید جامعی، حسن آبین (1400) شبیه سازی عددی تاثیر انفجار زیر آب برروی سازه کشتی
4
سید حمید رضوی، سعید جامعی، احسان بهمیاری، احمدرضا کهنسال (1400) شبیه سازی عددی تاثیر انفجار زیرآبی بروی سازه کشتی با ورق تقویت شده کامپوزیتی
5
رحمن فتاح، سعید جامعی، سجاد حاجی زاده، احسان بهمیاری (1399) طراحی و تحلیل مشخصات آئرودینامیکی و هیدرودینامیکی یک مدل قایق پرنده
6
حمیدرضا نایب زاده ، حسن آبین، سجاد حاجی زاده، احسان بهمیاری، عمر یعقوب (1398) شبیه سازی عددی نیروهای وارد بر سطح روتور توربین دریایی ساونیوس
7
فاطمه اسدی طالب بیگی ، سعید جامعی، احسان بهمیاری (1396) تحلیل هیدرودینامیکی اندرکنش سیال و سازه ی پانل لانه زنبوری در موج
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!