28 شهریور 1400

ابراهیم صحافی زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی کامپیوتر
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Ebrahim Sahafizadeh, Samaneh Sartoli (2020) Rising summer temperatures do not reduce the reproduction number of COVID-19 JOURNAL OF TRAVEL MEDICINE: 7; ،
2
Ebrahim Sahafizadeh, Behrouz Tork Ladani (2020) A Model for Social Communication Network in Mobile Instant Messaging Systems IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTATIONAL SOCIAL SYSTEMS: 7; 68 - 83
3
Ebrahim Sahafizadeh, Behrouz Tork Ladani (2018) The impact of group propagation on rumor spreading in mobile social networks PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS: 506; 412-423
مقالات در همایش ها
1
ابراهیم صحافی زاده، بهروز ترک لادانی (1399) کنترل شایعه در شبکه های اجتماعی با استفاده از سازوکارهای امنیت نرم هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!