29 مرداد 1401
فرخنده تخته

فرخنده تخته

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 09189285699
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, Ali Bagheri-Bardi, Farkhondeh Takhteh (2020) Four Algorithms to Produce Approximate K-Dual Frames Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science: 44; 459-464
2
, Farkhondeh Takhteh (2019) Characterization of K-frame vectors and K-frame generator multipliers ADVANCES IN OPERATOR THEORY: ; 587،603
3
, Ali Bagheri-Bardi, Farkhondeh Takhteh (2019) Four Algorithms to Produce Approximate K-Dual Frames Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science: ; 1،10
4
Farkhondeh Takhteh, (2017) R-duality in g-frames ROCKY MOUNTAIN JOURNAL OF MATHEMATICS: ; ،
5
, Farkhondeh Takhteh (2016) CHARACTERIZATION OF p-BESSEL SEQUENCES IN BANACH SPACES JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS: ; 77،88
6
, Farkhondeh Takhteh (2016) g-Bessel Sequences and Operators COMMUNICATIONS IN MATHEMATICS AND APPLICATIONS: ; ،
مقالات در همایش ها
1
Farkhondeh Takhteh (2021) Operator Characterizations of von Neumann-Schatten p-Bessel Sequences 51th Annual Iranian Mathematics Conference, Iran, Kashan
2
فرخنده تخته، عصمت احمدلو (1397) ساختن جی قابها دومین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها
3
فرخنده تخته (1397) عملگرها و K_g قابها دومین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی وکاربردها
4
فرخنده تخته (1397) K-g قابهای در هم تنیده بیست و سومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردها
5
فرخنده تخته (1397) دنباله های p-بسل و عملگرها در فضاهای باناخ بیست و سومین سمینار ملی آنالیز ریاضی و کاربردهای آن
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
محمد حیاتی، مهرداد کاروان جهرمی، فرخنده تخته (1399) توابع با نمودار شبه پیوسته و فرم های چگال وار پیوسته
2
سمیه جوانی، علی باقری بردی، طاهر یزدان پناه، فرخنده تخته (1399) تحلیل هایی از ساختار k-قاب و k--دوگان های قاب
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!