02 آبان 1400

حمید اسدپور

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: 09173714520
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاریخچه تاسیس و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر و پیامدهای آن در منطقه خلیج فارس
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Iran. busherhr. nuclear power planet
پژوهشگران امید دادخواه تهرانی (دانشجو) ، حمید اسدپور (استاد راهنما) ، محمد منصوری مقدم (استاد مشاور)

چکیده

ایجاد نیروگاه هسته ای در بوشهر دارای ابعاد متفاوتی هست.یکی از این ابعاد همنا بررسی تاریخشکل گیری و راه اندازی این نیروگاه است. این رساله کوششی در جهت ثبت تاریخ نیروگاه بوشهر است