29 مرداد 1401
حميد اسدپور

حمید اسدپور

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: 09173714520
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی تاریخ ایران پس از اسلام ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران (1376 - 1382)
  عنوان رساله: تجارت و سیاست در خلیج فارس عصر افشاریه و زندیه
 • فوق لیسانس تاریخ ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران (1369 - 1372)
  عنوان پایان‌نامه: مبانی نظری سلطنت ایرانی در دوره سلجوقی
 • لیسانس تاریخ ، دانشگاه تهران ، ایران (1364 - 1368)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • تاریخ ایران اسلامی.تاریخ خلیج فارس.تاریخ افشار و زند .تاریخ صفوی.تاریخ محلی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
حمید اسدپور (1400) ظهور و سقوط خاندان حیات داوودی در بوشهر پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام: 28; 37-62
2
مرضیه سعادتمند، حسن الهیاری، حمید اسدپور (1400) انتخاب جزیرۀ خارک به عنوان تبعیدگاه در دهۀ 20 و 30ش گنجینه اسناد: دوره 31، شماره2; 6-25
3
4
حمید اسدپور، حسین سلیمی (1400) جایگاه فرهنگ و ادبیات نزد ملوک کُرد شبانکاره )756 ق-421 ق( پژوهشنامه ادبیات کردی: سال 7 شماره 1 پیاپی 11; 85- 95
5
پروانه شاهرخ مقدم ، حبیب اله سعیدی نیا، الهام ملک زاده، حمید اسدپور (1400) تأثیر فعالیت های سازمان یافتة دولتی زنان بر جایگاه فرهنگی، اجتماعی زنان شهرستان دشتستان براساس اسناد نویافتة داخلی جستارهای تاریخی: سال 12 ، شمارة 1; 210 - 181
6
حمید اسدپور، حسینقلی بهادرپور (1400) بررسی اوضاع بهداشتی و درمانی بوشهر در دوره ی پهلوی پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی: 2; 5 الی 26
7
8
محمد حسن انصاری، حمید اسدپور (1399) نقش علمای مهاجر بحرینی در گسترش تشیع در ایران؛ از صفویه تا پایان قاجار تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی: 40; 119-142
9
محمد حسن انصاری، حمید اسدپور (1399) نقش علمای مهاجر بحرینی در گسترش تشیع در ایران از دوره ی صفویه تا دوره ی قاجار(1344-907 ه .ق تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی: 11; 119-142
10
حمید اسدپور، حسین اسکندری (1398) . مبانی نظری و جایگاه نیروی نظامی و انتظامی در اندیشه های متفکران اسلامی تا پایان عهد صفوی مطالعات تاریخ انتظامی: 20; 89-110
11
حمید اسدپور (1398) موانع تاریخی توسعه بوشهر در دوران معاصر پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام: ; 47،67
12
حمید اسدپور، حسین اسکندری (1397) ریشه های کاپیتولاسیون درِایران پیش ازعهد قاجاریه تاریخ روابط خارجی: 77; 79-97
13
حمید اسدپور، عباس رایان پور (1397) . بحران ترکستان و فروپاشی مرزهای شمال شرق ایران( 1298هجری- قمری 1880 میلادی) علوم و فنون مرزی: 1; 119-141
14
حمید اسدپور، حسین اسکندری (1396) مناسبات ایرانِ عصر افشاریه با قدرت های خارجی در خلیج فارس تاریخ روابط خارجی: 73; 51-70
15
حمید اسدپور، هادی بیاتی، مهدی سنگ سفیدی (1393) بررسی زمینه های شکل گیری شورش گئورگی ساآکادزه و تأثیر آن بر روابط ایران و عثمانی در دورة صفویه تاریخ روابط خارجی: 60; 37-57
16
17
18
حمید اسدپور، عارف اسحاقی (1393) اهمیت جغرافیای ممسنی و نقش تمدنی آن در کرانه های خلیج فارس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی: 17; 115-144
مقالات در همایش ها
1
حمید اسدپور، حسین اسکندری (1400) دیاسپورا و بازنشر فرهنگ ایرانی پنجمین کنفرانس ملی تاریخ روابط خارجی ایران: جوامع ایرانی در خارج از کشور و سیاست خارجی ایران، ایران¡ تهران
2
حسین سلیمی، حمید اسدپور (1400) آئین " گره گشو" از فلات ایران تا کرانه های خلیج فارس هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران، ایران¡ تهران
3
حمید اسدپور، حسین اسکندری (1400) خلیج فارس شناسی مقدمه ایران شناسی اولین همایش بین المللی ایران شناسی: تجربه دیروز، وضعیت حال، نگاه به آینده، ایران¡ تهران
4
حسین سلیمی، حمید اسدپور (1398) تحلیل الگویی نمودهای رمانتیسم در سروده های سلمان هراتی چهاردمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
5
حسین سلیمی، حمید اسدپور (1398) کردان شبانکاره در بوشهر دومین همایش مشترک بین المللی مطالعات زبان و ادبیات کردی و فارسی( زبان شناسی و بوطیقا)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
پروانه شاهرخ مقدم ، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور، الهام ملک زاده (1400) بررسی فعالیت‏های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان بوشهر در دورۀ پهلوی؛ مطالعۀ موردی: سازمان زنان بوشهر
2
حیدر بابلی نیا، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور، حمیدرضا پیغمبری (1400) بررسی نقش و عملکرد نماینـدگان بهبهـان و کهگیلـویه در مجلس شورای ملی از مجلس سوم تـا پایـان دوره پهلوی
3
بحرانی فرد محمدعلی ، حمید اسدپور، محمد منصوری مقدم (1400) بررسی فعالیت احزاب سیاسی دراستان بوشهر با تأکید بر دشتستان در یک صد سال اخیر. (1385-1285)
4
نجفی یاسمن ، حمید اسدپور، محمد منصوری مقدم (1400) تاریخ وقف در استان بوشهر
5
محمد حسن انصاری، حمید اسدپور، علی رسولی، محمدرضا قلی زاده (1399) بررسی نقش علمای بحرین در گسترش تشیع در ایران از دوره ی صفویه تا دوره ی قاجار (1344-907 ه .ق)
6
سعید کبگانی، حمید اسدپور، حبیب اله سعیدی نیا (1399) تاریخ سازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر و تحولات آن در دوره پهلوی
7
8
مسعود ولی عرب، حمید اسدپور، حمیدرضا پیغمبری، علی رسولی (1399) بررسی عوامل تاثیرگذار بر رونق و افول شوشتر از صفوی تا پهلوی اول
9
10
11
مریم پورشیرمحمدی رودسری ، علی رسولی، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده (1398) تجارت میان خلیج فارس و شمال غرب ایران در عصر ایلخانان (736-654)ه. ق.
12
امید دادخواه تهرانی ، حمید اسدپور، محمد منصوری مقدم (1398) تاریخچه تاسیس و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر و پیامدهای آن در منطقه خلیج فارس
13
مرضیه سعادتمند، حسن الهیاری، حمید اسدپور (1398) کارویژه تبعیدگاهی جزیره خارک در تاریخ معاصر ایران(1337 ـ 1327)
14
زینب قنبری نژاد ، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده (1398) اصلاحات ارضی و مهاجرت در فارس و بوشهر (1340-1357)
15
16
17
عباس رایان پور ، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده، محمد منصوری مقدم (1397) تحولات ترکستان و شکل گیری مرزهای شمال شرق ایران
18
19
20
حسین اسکندری، حمید اسدپور، مهرداد زمان پور ، حسن الهیاری، محمدرضا قلی زاده (1396) ارتش ایران و تحولات آن در عصر صفوی
21
غلامرضا پرتو، حمید اسدپور، پرویز فرزادی نیا ، محمد منصوری مقدم (1396) اوضاع اجتماعی و فرهنگی بوشهر و نقش آن در آثار و اندیشه های صادق چوبک
22
عباس دشتی نجار ، حمید اسدپور، حمیدرضا پیغمبری (1396) بررسی سیر تاریخی تحول بلدیه و شهرداری در بوشهر
23
مصطفی کمالی مطلق ، محمدرضا قلی زاده، حمید اسدپور (1396) تأثیر سیاست های آل بویه بر تحولات اقتصادی سواحل شمالی خلیج فارس
24
25
سالار احمدی مهربان ، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده، محمد منصوری مقدم (1396) تحولات اجتماعی کشورهای خلیج فارس در قرن بیستم میلادی (با تاکید بر تحولات کویت و بحرین)
26
سالار احمدی مهربان ، حمید اسدپور، محمدرضا قلی زاده، محمد منصوری مقدم (1396) تحولات اجتماعی کشورهای عربی خلیج فارس در قرن بیستم میلادی (با تأکید بر تحولات کویت و بحرین)
27
فاطمه حسینی، حمید اسدپور، محمد منصوری مقدم (1394) تحولات ساختار سیاسی - اداری کرانه های شمالی خلیج فارس
28
اسلام دوست علیرضا ، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور (1394) بررسی نقش پایگاه ششم شکاری بوشهر در 8 سال جنگ عراق و ایران
29
دهقانی سیروس، حمید اسدپور، حبیب اله سعیدی نیا (1394) روابط بوشهر و کویت
30
صادقی عبدالحسین، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور (1394) نقش شرکتهای خارجی بر وضعیت اقتصادی بوشهر در دورخ قاجار
31
حسین تنگکیان، حمید اسدپور، مهدی سلطانی، علی رسولی (1394) بررسی مناسبات سیاسی اجتماعی بندر بوشهر با بحرین
32
33
طیبه ادریسی، حمید اسدپور، رضا آذین، علی رسولی (1393) تاریخ تحولات سیاسی و اقتصادی بندر بصره (از دوره صفویه دوره پهلوی)
34
35
36
37
38
39
زنده بودی فریبا ، حمید اسدپور، حبیب اله سعیدی نیا (1392) پدیده مهاجرت و تحولات آن در منطقه خلیج فارس در قرن بیستم
40
41
پروانه شاهرخ مقدم ، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور (1391) مهاجرت تجار دهدشتی به بوشهردر عصر قاجار
42
لیلا عالیشوندی، حبیب اله سعیدی نیا، حمید اسدپور (1391) نقش بندر لنگه در تجارت خلیج فارس در عصر قاجار
کتاب
1
حمید اسدپور، مسعود ولی عرب (1401) شوشتر در آینه مقالات تاریخی شابک:9786003148321
2
حمید اسدپور (1400) تاریخ بندرریگ شابک:978600027544310
3
حمید اسدپور (1399) نان وجان شابک:9786226607629
4
حمید اسدپور، حسین اسکندری (1399) کارنامه احزاب سیاسی در مجلس چهارم شورای ملی شابک:9786226607612
5
6
حمید اسدپور (1399) احیای سلطنت شابک:9786226607599
7
8
حمید اسدپور (1392) تاریخ شبانکاره شابک:9786009245659
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه تاریخ (1394 - 1396)
 • مدیر گروه تاریخ پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه (1391 - 1396)
 • مدیر گروه تاریخ (1388 - 1390)
 • مدیر گروه تاریخ (1386 - 1388)
 • موسس و نخستین مدیر گروه آموزشی تاریخ دانشگاه خلیج فارس (1384 - 1386)
 • مدیر امور اداری ومنابع انسانی دانشگاه خلیج فارس (1383 - 1384)
 • ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه خلیج فارس (1382 - 1393)
 • نخستین رییس دانشکده معماری دانشگاه خلیج فارس (1382 - 1387)
 • بنیانگذار و نخستین رییس پژوهشکده خلیج فارس دانشگاه(مرکز مطالعات سابق) (1375 - 1379)
 • مدیر حوزه ریاست دانشگاه و روابط عمومی دانشگاه خلیج فارس (1372 - 1375)
بیشتر