05 مهر 1400

حسین اسکندری

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: مهندسی مواد
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
مهدی نظری، حسین اسکندری، محمدرضا گل بهار حقیقی (1398) ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت آلومینیوم 6061 -دیبوراید تیتانیم- گرافن تولید شده با فرآیند اصطکاکی- اغتشاشی مهندسی مکانیک مدرس: ; 611،621
2
3
, , Hosein Eskandari, (2019) Wear Resistance and Tribological Features of Ultra-Fine- Grained Al-Mg Alloys Processed by Constrained Groove Pressing-Cross Route JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE: ; 1235،1252
4
, , Saeidreza Mohebpour, Hosein Eskandari, (2019) Finite element modeling and experimental validation of CGP classical and new cross routes for severe plastic deformation of an Al-Mg alloy Journal of Manufacturing Processes: ; 348،361
5
م مراد پور ، فرزاد خدابخشی، حسین اسکندری (1396) رابطه بین خواص مکانیکی و ساختاری آلیاژ AL-Mg تغییر فرم یافته به روش پرسکاری در قالب کنگره ای JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY: ; 1،15
6
پروانه فهیمی، مسعود مفرحی، حسین اسکندری (1396) تولید و کاربرد نانوالیاف کامپوزیتی با روش ریسندگی گریز از مرکز دنیای نانو: ; 50،57
7
Hosein Eskandari, , (2016) Friction-stir processing of an AA8026-TiB2-Al2O3 hybrid nanocomposite: Microstructural developments and mechanical properties MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING: ; 84،96
8
, , Hosein Eskandari, (2015) Hardnessstrength relationships in fine and ultra-fine grained metals processed through constrained groove pressing MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING: ; 331،339
9
Hossein Raanaei, Hosein Eskandari, (2015) Structural and magnetic properties of nanocrystalline Fe–Co–Ni alloy processed by mechanical alloying JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: ; ،
مقالات در همایش ها
1
محمد هدایت، فاطمه غلامی، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان، حسین اسکندری (1396) تاثیر زئولیت و نانو زئولیت بر میزان پرولیندو رقم ریحان تحت تنش شوری نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
2
ملک حسین شهریاری، فاطمه غلامی، محمد هدایت، حمیدرضا نوریزدان، حسین اسکندری (1396) تاثیر نانو زئولیت و زئولیت طبیعی بر عملکرد دو رقم گیاه ریحان ) Ocimum basilicum ( تحت تنش شوری پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
3
Masoud Mofarahi, , Hosein Eskandari (2015) تولید نانوالیاف پلی اکریلو نیتریل با استفاده از جت چرخشی دوار International Conference on Chemical and Biochemical Engineering
4
حسین اسکندری، مسعود مفرحی، رضا پولادی، حسین بنی اسدی ، فرزانه خمسه، احمد پاکدامن (1393) ساخت دستگاه جت چرخشی ریسنده نانو الیاف قابل استفاده در صنعت نفت و گاز اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
حسین اسکندری، فرزاد خدابخشی، احمد آذری (1394) بازرسی و بازنگری نقشه علمک های پلی اتیلنی دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
رباب انبارکی، سعید جامعی، حسین اسکندری، سمیه حاتمی (1398) تحلیل عملکرد نانوکامپوزیتها در المانهای سازههای دریایی
2
حسین اسکندری، حمید اسدپور، مهرداد زمان پور ، محمدرضا قلی زاده، حسن الهیاری (1396) ارتش ایران و تحولات آن در عصر صفوی
3
فاطمه استوار، احمد جامه خورشید، احمد آذری، خدابخش نیکنام، حسین اسکندری (1396) تولید حلال یوتکتیک با پایه اسید و مطالعه استفاده از آن به عنوان ماده تغییرفاز در سیستم های ذخیره انرژی
4
5
فاطمه غلامی، محمد هدایت، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان، حسین اسکندری (1396) تاثیر نانو زئولیت و زئولیت طبیعی به عنوان بخشی از بستر کشت بر گیاه ریحان (Ocimum basilicum) تحت تنش شوری در کشت هیدرو پونیک
6
راضیه نامجو، روح اله فاتحی، محسن نوری نژاد ، سید احسان حبیبی، حسین اسکندری (1395) توسعه یک روش هیدرودینامیک ذرات هموار سازگار به مسائل الاستودینامیک دو بعدی
7
8
9
کتاب
1
حسین اسکندری، عبدالخالد زارعی (1390) مقدمه ای بر جوشکاری در صنعت کشتی سازی شابک:978-600-90138-7-6?
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!