28 شهریور 1400

حمیدرضا حاجب

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه حسابداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / حسابداری
تلفن: 09171748310
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Hamidreza Hajeb, Mohammad Banafi, Javad Nejatpour (2021) The Influence of Corporate Governance on the Relationship between Related Party Transactions and Audit Fees International Journal of Management, Accounting and Economics: 8; 517-528
2
محمد رمضان احمدی ، عبدالمجید آهنگری، حمیدرضا حاجب (1400) بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و رقابت بازار محصول بر کیفیت سود با استفاده از الگوی معادلات ساختاری پژوهش های تجربی حسابداری: ; ،
3
محمد رمضان احمدی ، عبدالمجید آهنگری، حمیدرضا حاجب (1398) بررسی تأثیر همزمان حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود با نقش میانجی ساختار سرمایه و عملکرد مالی مدیریت دارایی و تامین مالی: ; 83،102
4
علی غیوری مقدم، حمیدرضا حاجب (1394) بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر کارایی سود به عنوان معیار عملکرد مالی واحد تجاری مدیریت دارایی و تامین مالی: ; ،
5
رحیم قاسمیه، علی غیوری مقدم، حمیدرضا حاجب (1393) بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد واحد تجاری پیشرفت های حسابداری: ; ،
6
حمیدرضا حاجب، علی غیوری مقدم، محمد جواد غفاری (1393) بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر ساختار سرمایه در صنعت مواد و محصولات دارویی حسابداری سلامت: ; ،
مقالات در همایش ها
1
حمیدرضا حاجب، محمد بنافی (1400) بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر کارایی سرمایه گذاری دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، ایران¡ دامغان
2
حمیدرضا حاجب، صفدر علی پور (1400) خردگرایی و غیرخردگرایی: تلاشی برای همگرایی رویکردهای دوقطبی به تئوری تصمیم گیری اخلاقی دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، ایران¡ دامغان
3
صفدر علی پور، حمیدرضا حاجب، ایرج اصغری (1394) مدل های تصمیم گیری اخلاقی: پلی بر شکاف بین استانداردگذاری اخلاقی و تصمیم-گیری اخلاقی در حرفه حسابداری اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
4
حمیدرضا حاجب، صفدر علی پور (1394) مروری بر مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
5
ایرج اصغری، حمیدرضا حاجب، صفدر علی پور (1394) هزینه حقوق صاحبان سهام در تحقیقات بازار سرمایه ایران کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی
6
حمیدرضا حاجب، صفدر علی پور، ایرج اصغری (1394) ارزیابی عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی، مدیریت و اقتصاد
7
صفدر علی پور، حمیدرضا حاجب (1393) بررسی مقایسه ای مدیریت کیفیت جامع و شش سیگما و ارتباط آن با عملکرد سازمانی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!