05 مهر 1400
حسين نيك منش

حسین نیک منش

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فیزیک ، دانشگاه شیراز ، ایران (1391 - 1395)
    عنوان رساله: آرایش نانوذرات مغناطیسی فریتی بر سطح ساختارهای کربنی و بررسی خواص ساختاری، مغناطیسی و جذب ریزموج این نانو کامپوزیتها
  • فوق لیسانس فیزیک ، دانشگاه شیراز ، ایران (1389 - 1391)
    عنوان پایان‌نامه: تحلیل نظری و شبیه سازی لیزرهای فیبری رامان چلکوجناید در ناحیه میانی فروسرخ و بررسی اثرات گرمایی در آنها
بیشتر

علایق پژوهشی

  • مواد مغناطیسی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
mehdi Zarifi, parviz kameli, ali ghotbi, Hossein Nikmanesh, Hossein Ahmadvand (2021) The correlation between anisotropic magnetoresistance and phase separation in La0.4Pr0.3Ca0.3MnO3/NGO films VACUUM: -; 110437
2
Hossein Nikmanesh, , , (2020) Erbium-chromium substituted strontium hexaferrite particles: Characterization of the physical and Ku-band microwave absorption properties Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials: 262; 114796-...
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
, , Hossein Nikmanesh, , (2016) Magnetic and microwave absorption properties of BaMgx/2Mnx/2CoxTi2xFe124xO19 hexaferrite nanoparticles JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: ; 20،27
13
14
مقالات در همایش ها
1
حسین نیک منش (1399) بررسی ویژگیهای ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت استرانسیوم ششگوشی آلاییده شده با اربیوم و کروم پانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران¡ قم
2
حسین نیک منش (1399) افزایش میزان جذب امواج ماکروویو توسط نانوذرات فریت شش گوشی استرانسیوم آلاییده شده پانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران¡ قم
3
حسین نیک منش، پرویز کاملی (1398) ویژگیهای ساختاری لایه های نازک فریت ششگوشی استرانسیوم به کمک لایه نشانی لیزر پالسی نهمین کنفرانس ملی خلأ ایران
4
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!