29 شهریور 1400

حسین رهیده

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سینتیک جذب سطحی اکسیژن بر روی زئولیت
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
بررسی سینتیک جذب سطحی برروی زئولیت
پژوهشگران مهدی عباسی (دانشجو) ، مسعود مفرحی (استاد راهنما) ، حسین رهیده (استاد مشاور)

چکیده

بررسی سینتیک جذب سطحی برروی زئولیت