29 شهریور 1400

حسین رهیده

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی و بررسی اثر شرایط فرایندی و بهینه سازی شبکه مبدلهای حرارتی در واحد تولید -1بوتن
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
549
پژوهشگران زینب بناری (دانشجو) ، علی ایزدبخش (استاد راهنما) ، حسین رهیده (استاد مشاور)

چکیده

0