17 مرداد 1401
حسين رهيده

حسین رهیده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی ریاضی و شبیه سازی سیستم رطوبت گیری برای جریان هوای سیستم های تهویه مطبوع با استفاده از چرخ جاذب رطوبت
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
: رطوبت گیری از هوا؛ چرخ جاذب رطوبت؛ همدمای جذب.
پژوهشگران مجید آدرین (دانشجو) ، حسین رهیده (استاد راهنما) ، عبدالله آورا (استاد مشاور)

چکیده

چکیده در این مطالعه به معرفی انواع سیستم های خشک کن و مقایسه ی آن ها پرداخته شده است سپس مدلسازی ریاضی و شبیه سازی عددی چرخ خشک کن انجام شده است.در این مدل،پخش حرارت و رطوبت در دو جهت محوری و ضخامت دیواره ی خشک کن در نظر گرفته شده است، معادلات حاکم شامل معادلات بقای جرم و انرژی می باشند که برای جریان هوای عبوری و ماده ی خشک کن نوشته شده و به روش پیشرو تجزیه و برای حل آن ها از روش ضمنی استفاده شده است همچنین در این تحقیق برخی از عوامل موثر بر افت فشار که یکی از پارامترهای اصلی سیستم می باشد مورد مطالعه قرار گرفت، نتایج بررسی ها نشان داد که چرخ خشک کن مورد مطالعه از طول 0.6 به بعد بحالت اشباع می رسد و دیگر رطوبتی جذب جاذب نمی شود این نقطه، نقطه تعادل فشار جزئی بخار آب موجود در هوای بیرونی و فشار بخار اشباع آب است، همچنین در این مدلسازی حالت بهینه کارایی سیستم در فرآیند جذب مورد ارزیابی قرار داده شد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش ضخامت ماده ی چرخ خشک کن و گذشت زمان افت فشار از همان ابتدا با شیب زیاد کاهش می یابد که نشان از صحت مدل پیش بینی شده می باشد.