05 مهر 1400

حسین سلیمی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: زبان و ادبیات فارسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان عناصر گفتمان روايي در رمان الوداع نوشت نبيل فاروق
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله اللغة العربیة و آدابها
شناسه DOI
پژوهشگران علی خضری (نفر اول) ، حسین سلیمی (نفر دوم) ، علی جوهری (نفر سوم) ، محسن مصلی نژاد (نفر چهارم)

چکیده

ثبت نشده‌است!