24 مهر 1400
هادي كشاورز

هادی کشاورز

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی -اقتصاد پولی
تلفن: 09178290674
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات شوکهای عرضه و تقاضای بازار نفت بر بازار گاز صادراتی ایران
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
105
پژوهشگران کاوسی محسن (دانشجو) ، هادی کشاورز (استاد راهنما) ، حجت پارسا (استاد مشاور)

چکیده

0