14 خرداد 1402
هادي كشاورز

هادی کشاورز

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی -اقتصاد پولی
تلفن: 09178290674
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

تحصیلات

  • دکترای تخصصی اقتصاد پولی ، دانشگاه مازندران ، ایران (1389 - 1393)
  • فوق لیسانس علوم اقتصادی ، دانشگاه مازندران ، ایران (1387 - 1389)
  • لیسانس اقتصاد بازرگانی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1383 - 1387)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • اقتصاد کلان
  • اقتصاد پولی
  • اقتصاد کار
  • مدلهای تعادل عمومی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
سعیده انصاری، رضا روشن، هادی کشاورز (1401) بررسی تاثیر سرمایه نامشهود و مؤلفه های آن بر شدت انرژی صنایع کارخانه ای ایران مطالعات و سیاست های اقتصادی: Vol. 9, No. 2; 125-157
2
Hojat Parsa, Hadi keshava, (2022) Investigating the Impact of Government Capital Expenditure Components on the Provincial Economy of Iran: Bayesian Approach International Journal of Business and Development Studies: 14; 17
3
هادی کشاورز، محمد رضایی (1401) تاثیر ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر ریسک و بازده بازار سهام اقتصاد پولی مالی: 28; 1-23
4
هادی کشاورز، محمد رضایی (1400) بی ثباتی سیاسی، مالی و اقتصادی در اقتصاد ایران: ابعاد وعوامل موثر بر آن مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل: 4(2); 691-724
5
سارا بیرانوند، محمد رضایی، هادی کشاورز (1399) بررسی تأثیر بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژیبر چشم انداز مدیریت مالی: 32; 27
6
7
هادی کشاورز، حجت پارسا (1398) تاثیر اعتماد به مقام پولی بر اثر گذاری سیاست پولی راهبرد اقتصادی: ; 179،202
8
9
10
Hadi keshava, Hojat Parsa (2019) The Impacts of Monetary Policy on Macroeconomic Variables Assuming the Collateral Constraint Iranian Journal of Economic Studies: ; 69،90
11
هادی کشاورز، سید حسنعلی دانش ، حبیب انصاری سامانی، داوود فرهادی سرتنگی (1398) اثر قواعد مالی ضدادواری بر اقتصاد ایران با تاکید بر بخش نفت(با وجود صندوق توسعه ملی) پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: ; 77،94
12
Hojat Parsa, Hadi keshava, (2019) Industrial Growth and Sustainable Development in Iran Iranian Economic Review: ; 319،339
13
هادی کشاورز (1397) سیاست پولی در یک مدل شتاب دهنده مالی باوجود چسبندگی قیمت و دستمزد مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: ; 227،247
14
هادی کشاورز، حجت پارسا (1397) شوک اخبار، سیاست پولی و رونق و رکود بخش مسکن: یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: ; 141،168
15
محمدعلی احسانی، هادی کشاورز، مسعود کشاورز (1395) تأثیر سیاست های پولی و مالی بر نوسانات اشتغال با تاکید بر اشتغال بخش خصوصی پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: ; ،
16
اسداله فرزین وش ، محمدعلی احسانی، هادی کشاورز (1394) اصطکاک مالی و نوسانات بازار کار (مطالعه موردی اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک) تحقیقات اقتصادی: ; 415447
17
اسداله فرزین وش ، محمد علی احسانی ، هادی کشاورز (1393) تکانه های مالی و نوسانات بازار کار باوجود اصطکاک مالی پژوهش های اقتصادی ایران: ; 1،37
18
اسداله فرزین وش ، محمدعلی احسانی، هادی کشاورز (1393) تأثیر تکانه های مالی بر نوسان های بازار کار در یک اقتصاد بدون پول پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: ; 49،76
19
اسماعیل ابونوری، حبیب اله انصاری سامانی ، هادی کشاورز، ابراهیم زارع (1392) کارآیی و برابری طلبی؛ یک مشاهده از طریق بازی های رفتاری جستارهای اقتصادی: ; 57،80
مقالات در همایش ها
1
سعیده انصاری، رضا روشن، هادی کشاورز (1396) سرمایه گذاری در اجزای فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر شدت انرژی صنایع کارخانه ای ایران اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصادمقاومتی
2
سیماگل جمالی، ابراهیم حیدری، هادی کشاورز (1395) تاثیر تولید نفت و گاز بر شیلات، منابع آب و کیفیت هوا در چند کشور منتخب اولین دوره کنفرانس ملی انرژی های نو
3
سیماگل جمالی، ابراهیم حیدری، هادی کشاورز (1395) تاثیرات تولید نفت و گازبر عملکرد محیطزیست در چند کشور منتخب صادرکننده نفت وگاز دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
هادی کشاورز، محمد رضایی، مریم رضایی، میثم قلندری (1401) تحلیل و بررسی اثرات تکانه های اقتصادی بر حوزه خرما و آبزیان استان بوشهر و راهکارهای مقابله با آن دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
سیده زهرا بهروزی، هادی کشاورز، پرویز حاجیانی (1401) اثر شوک های نفتی بر بی ثباتی سیاسی، مالی و اقتصادی در اقتصاد ایران
3
سارا بیرانوند، محمد رضایی، هادی کشاورز (1399) بررسی تأثیر بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر
4
5
6
7
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه اقتصاد (1399 - اکنون)
بیشتر