24 مهر 1400
هادي كشاورز

هادی کشاورز

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی -اقتصاد پولی
تلفن: 09178290674
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تأثير تكانه هاي مالي بر نوسان هاي بازار كار در يك اقتصاد بدون پول
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران اسداله فرزین وش (نفر اول) ، محمدعلی احسانی (نفر دوم) ، هادی کشاورز (نفر سوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!