24 مهر 1400
هادي كشاورز

هادی کشاورز

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی -اقتصاد پولی
تلفن: 09178290674
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تأثير سياست هاي پولي و مالي بر نوسانات اشتغال با تاكيد بر اشتغال بخش خصوصي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران محمدعلی احسانی (نفر اول) ، هادی کشاورز (نفر دوم) ، مسعود کشاورز (نفر سوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!