24 مهر 1400
هادي كشاورز

هادی کشاورز

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی -اقتصاد پولی
تلفن: 09178290674
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
نقدشوندگی، سهام انرژی، بی ثباتی مالی، بی ثباتی پولی
پژوهشگران سارا بیرانوند (دانشجو) ، محمد رضایی (استاد راهنما) ، هادی کشاورز (استاد مشاور)

چکیده

نقدشوندگی سهام یکی از شاخص های مهم بازار سرمایه است که تثبیت، استحکام و توسعه این بازار را تشکیل می دهد. یکی از کارکردهای مهم بازار سرمایه ایجاد نقدشوندگی برای سهام است. عوامل بسیاری بر نقدشوندگی بازار تأثیرگذار هستند برخی از این عوامل داخلی و برخی خارجی هستند. سیاست های پولی و مالی از جمله عوامل خارجی هستند که با هدف بهبود اوضاع اقتصادی وضع می-شوند و به شدت بر این بازار تأثیرگذارند، نوسانات و بی ثباتی هایی که در این سیاست ها رخ می دهد باعث نااطمینانی سرمایه گذاران به بازار بورس می شود. از آن جا که یکی از ریسک های مهم برای هر سرمایه گذار ریسک عدم نقدشوندگی سهام است، لذا شناسایی عوامل مؤثر بر نقدشوندگی بخصوص بی ثباتی های سیاست های پولی و سیاست های مالی حائز اهمیت و گامی مؤثر در جهت دهی سرمایه در اقتصاد ایران است. در این پژوهش به بررسی تأثیر بی ثباتی های پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر پرداخته شده است. به منظور انجام این تحقیق از داده های سری زمانی فصلی در 43 شرکت فعال از صنایع انرژی بر به شرح فلزات اساسی، استخراج کانه های فلزی، (سیمان، آهک، گچ)، کانه های غیرفلزی، محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی طی سال های 1387 تا 1396 با کمک مدل SVAR استفاده می شود. نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر به عنوان متغیر وابسته تحقیق با استفاده از شاخص عدم نقدشوندگی آمیهود در سال 2002 اندازه گیری شده است. همچنین متغیرهای نوسانات حجم نقدینگی (معیاری برای بی ثباتی پولی)، نوسانات مخارج دولت (معیاری برای بی ثباتی مالی)، تولید ناخالص داخلی، حجم معاملات بازار و بازدهی بازار به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش هستند. نتایج نشان داده است که بی ثباتی پولی و بی ثباتی مالی و حجم معاملات بازار ابتدا تأثیر آنی منفی افزایشی و سپس تأثیر مثبت کاهشی و بازدهی بازار نیز ابتدا تأثیر آنی مثبت کاهشی و سپس تأثیر منفی افزایشی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر داشته اند و در نهایت تولید ناخالص داخلی اثر مشخصی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر ندارد.