14 آذر 1401
حميدرضا صادقي پور

حمیدرضا صادقی پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی
تلفن: 09173300746
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان تأثير برنامه پيشگيري كننده آسيب فيفا 11 بر قدرت ايزومتريك عضلات چهار سر و همسترينگ فوتباليس تهاي جوان حرفه اي ايران
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش در علوم توانبخشی
شناسه DOI
پژوهشگران حمیدرضا صادقی پور (نفر اول) ، نادر رهنما (نفر دوم) ، عبدالحمید دانشجو (نفر سوم) ، عفت بمبئی چی (نفر چهارم)

چکیده

ثبت نشده‌است!