02 آبان 1400
حميدرضا صادقي پور

حمیدرضا صادقی پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی
تلفن: 09173300746
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی ، شیراز ، ایران (1392 - 1396)
    عنوان رساله: تاثیر یک دوره تمرین استقامتی همراه با عصاره گلدر بر بیان ژن pgc1 و هورمون بتاتروفین رت های دیابتی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Hamid Reza Sadeghipour, Abdosaleh Zar, Ali Pakizeh, Roger Ramsbottom (2021) Evaluation of health-related quality of life in physically active and physically inactive students during the COVID-19 pandemic in Iran CITIES: In press; 1-5
2
Abdosaleh Zar, Fatemeh ahmadi, Hamid Reza Sadeghipour, Abolfazl shayan nooshabadi (2020) Investigating the effectiveness of Physical Activity on Sleep Quality in consumers of tobacco Jorjani Biomedicine Journal: 8(2); 6
3
Hamid Reza Sadeghipour, Golan Yeganeh, Abdosaleh Zar, , , Marco Bernardi (2020) The effect of 4-week endurance training on serum levels of irisin and betatrophin in streptozotocin- induced diabetic rats ARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY: 5; 1-7
4
عبدالصالح زر، فاطمه رضایی، حمیدرضا صادقی پور (1398) بررسی کیفیت زندگی و کیفیت خواب سربازان فعال و غیرفعال سلامت و بهداشت: ; 359368
5
رحمت الله میربلوچی ، محسن ثالثی، مجید چهارده چریک ، مریم کوشکی جهرمی ، حمیدرضا صادقی پور (1398) تاثیر یک جلسه ورزش درمانده ساز بر هورمون هپسیدین، فریتین، آهن و هموگلوبین دختران ورزشکار مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا: ; ،
6
7
حمیدرضا صادقی پور، صمد اکبرزاده، محسن ثالثی، پرویز فرزادی نیا (1397) بررسی تاثیر 4 هفته تمرین استقامتی بر تغییرهای سطوح سرمی بتاتروفین و بافت پانکراس رتهای دیابتی پژوهش در پزشکی: ; 86،92
8
حمیدرضا صادقی پور، محسن ثالثی، علیرضا ربیعی زاده (1397) تأثیر 4 هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن PGC-1 بافت چربی، غلظت سرمی ANGPTL8 و عملکرد سلول های بتای رت های نر دیابتی مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا: ; ،
9
نادر رهنما، عفت بمبئی چی ، حمیدرضا صادقی پور (1395) آیا تمرینات مقاومتی بر تعادل و انعطاف پذیری بیماران مبتلا به سرطان پروستات تأثیر دارد؟ مطالعات طب ورزشی: ; 63،76
10
حمیدرضا صادقی پور، محبوبه جهانیان، سیده راضیه موسوی (1394) بررسی چالش ها و فرصت های ورزش بانوان استان بوشهر و راهکارهای توسعه آن مطالعات راهبردی ورزش و جوانان: ; ،
11
حمیدرضا صادقی پور، فرهاد دریانوش، محسن ثالثی (1394) تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی تناوبی بر کمرین، واسپین و شاخص مقاومت به انسولین دانشجویان دارای اضافه وزن Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services: ; ،
12
حمیدرضا صادقی پور، نادر رهنما، عفت بمبئی چی ، مریم خیرده (1393) تاثیر برنامه تعادلی ستاره بر بازتوانی آسیب اسپرین مچ پا پژوهش در علوم توانبخشی: ; ،
13
محسن ثالثی، سید زهیر ربیعی ، هما شیخانی شاهین ، حمیدرضا صادقی پور (1393) تأثیر هشت هفته پیاده روی بر شاخص های سندرم متابولیک زنان یائسه Journal of Babol University of Medical Sciences: ; ،
14
حمیدرضا صادقی پور، نادر رهنما، علی باقر نظریان (1391) تأثیر زمان های روز بر بازتوانی آسیب اسپرین مچ پا و میزان آسیب مجدد مطالعات طب ورزشی: ; ،
15
حمیدرضا صادقی پور، نادر رهنما، عبدالحمید دانشجو، عفت بمبئی چی (1391) تأثیر برنامه پیشگیری کننده آسیب فیفا 11 بر قدرت ایزومتریک عضلات چهار سر و همسترینگ فوتبالیس تهای جوان حرفه ای ایران پژوهش در علوم توانبخشی: ; ،
16
نادر رهنما، عفت بمبئی چی ، علی باقر نظریان ، محمد رضا باتوانی ، حمیدرضا صادقی پور (1390) نیمرخ آسیب های مردان و زنان کاراته کای حرفه ای ایران طب ورزشی: ; ،
17
نادر رهنما، مهدی نمازی زاده ، مسعود اعتمادی فر ، عفت بمبئی چی ، سپیده ارباب زاده ، حمیدرضا صادقی پور (1390) تأثیر تمرینات یوگا بر افسردگی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس Journal of Isfahan Medical School: ; ،
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
محسن ثالثی، حمیدرضا صادقی پور، امین مهرابی (1393) تغذیه ورزشی پیشرفته شابک:978-600-5543-65-0
2
نادر رهنما، حمیدرضا صادقی پور، سپیده رهنما (1392) ارزیابی پوسچر شابک:978-600-6904-33-7
3
نادر رهنما، محمد فرامرزی، حمیدرضا صادقی پور (1392) علم تمرین فوتبال شابک:978-600-6904-50-4
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه علوم ورزشی (1399 - اکنون)
بیشتر