05 مهر 1400
حميدرضا صادقي پور

حمیدرضا صادقی پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی
تلفن: 09173300746
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان تاثير برنامه تعادلي ستاره بر بازتواني آسيب اسپرين مچ پا
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش در علوم توانبخشی
شناسه DOI
پژوهشگران حمیدرضا صادقی پور (نفر اول) ، نادر رهنما (نفر دوم) ، عفت بمبئی چی (نفر سوم) ، مریم خیرده (نفر چهارم)

چکیده

ثبت نشده‌است!