28 شهریور 1400

ایرج اصغری

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه حسابداری
تحصیلات: حسابداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
ارزیابی عملکرد، سازمانهای دولتی و پاسخگویی.
پژوهشگران حمیدرضا حاجب (نفر اول) ، صفدر علی پور (نفر دوم) ، ایرج اصغری (نفر سوم)

چکیده

فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از منابع و امکانات، نیروی کار، اهداف و استراتژیها، به عنوان یکی از علائم بیماری سازمان محسوب میشود. هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیتهای خود به خصوص در محیطهای پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. بنابراین در این مقاله نیز سعی شده است که ضرورت و اهداف ارزیابی عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی بیان شود. سپس به گرایشها و دیدگاههای اصلی در انتخاب نظام ارزیابی عملکرد اشاره شده و در پایان ویژگیهای مدل ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی ذکر میشود.