02 مرداد 1400

ایرج اصغری

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: حسابداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
علی غیوری مقدم، صفدر علی پور، زعیمه نعمت الهی، ایرج اصغری (1394) تعیین کارایی هزینه و سود بانک ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و بررسی عوامل تعیین کننده آن پژوهش های تجربی حسابداری: ; 1،25
2
Irej Asghari, (2015) Scale Problems in Capital Market Researches Social And Management Research Journal: ; 30،37
مقالات در همایش ها
1
صفدر علی پور، حمیدرضا حاجب، ایرج اصغری (1394) مدل های تصمیم گیری اخلاقی: پلی بر شکاف بین استانداردگذاری اخلاقی و تصمیم-گیری اخلاقی در حرفه حسابداری اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
2
ایرج اصغری، حمیدرضا حاجب، صفدر علی پور (1394) هزینه حقوق صاحبان سهام در تحقیقات بازار سرمایه ایران کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی
3
حمیدرضا حاجب، صفدر علی پور، ایرج اصغری (1394) ارزیابی عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی، مدیریت و اقتصاد
4
غلامرضا جمالی، اعظم مهتدی، حسین خلیفه، سید اسماعیل موسوی، ایرج اصغری (1393) رتبه بندی شاخص های انتخاب تامین کننده خدمات بر پایه تحلیل سلسله مراتبی فازی اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
5
ایرج اصغری، غلامرضا جمالی، سید اسماعیل موسوی، حسین خلیفه، اعظم مهتدی (1393) ارزیابی و رتبه بندی کیفیت خدمات بانکی با استفاده از رویکرد تلفیقی مدل سروکوال و تکنیک AHP (مطالعه ی موردی بانک های ملت، ملی و صادرات) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
6
اعظم مهتدی، حسین خلیفه، غلامرضا جمالی، ایرج اصغری، سید اسماعیل موسوی (1393) شناسایی و رتبه بندی بندی ریسک های زنجیره تامین مبتنی بر مدیریت دانش با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شرکت ذوب آهن اصفهان) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
7
حسین خلیفه، ایرج اصغری، اعظم مهتدی، غلامرضا جمالی، سید اسماعیل موسوی (1393) تحلیل تعاملات، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل موانع بهبود بهره وری نیروی انسانی با بهره گیری از مدل سازی ساختاری تفسیری (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران- منطقه بوشهر) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
8
حسین خلیفه، سید اسماعیل موسوی، ایرج اصغری، اعظم مهتدی، غلامرضا جمالی (1393) انتخاب تامین کنندگان قطعات خودرو با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی (مطالعه موردی : یکی از شرکت های تابعه ایران خودرو) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!