27 شهریور 1400

محمدامین کهن مو

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: زراعت
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تنوع ژنتیکی 'گونه های مختلف بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) با استفاده از نشانگر مولکولیAFLP و برخی از مهم ترین خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
545
پژوهشگران فرشته احمدی (دانشجو) ، محمد مدرسی (استاد راهنما) ، محمدامین کهن مو (استاد راهنما) ، سیدجواد حسینی (استاد مشاور) ، احمد قاسمی (استاد مشاور)

چکیده

0