28 شهریور 1400

لیلا حجاری

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Hossein Aliakbari Harehdasht, , Leila Hajjari (2019) A Study of Memory and Psychological Defense Mechanism in Julian Barnes’s The Sense of an Ending International Journal of Linguistics, Literature and Translation: ; 280272
2
ناصر ملکی، لیلا حجاری، مریم نویدی (1397) نقد و تحلیل سریال امپراطوری بادها از منظر نظریه ی روان کاوی ژاک لاکان جهانی رسانه: ; 114128
3
Hossein Aliakbari Harehdasht, , Leila Hajjari (2018) Heirs of Ambivalence: The Study of the Identity Crisis of the Second-Generation Indian Americans in Jhumpa Lahiri’s Interpreter of Maladies international journal of applied linguistics and english literature: ; 113،120
4
لیلا حجاری، محمد جواد حجاری ، شهین کشاورز (1395) کاوشی هستی شناسانه در پدیده مادر شدن: نقش وجودی مادر در تبیین مفاهیم افرینش و مرگ پژوهش نامه زنان: ; 1،21
5
لیلا حجاری، محمد جواد حجاری ، شهین کشاورز (1395) کاوشی هستی شناسانه در پدیده مادر شدن: نقش وجودی مادر در تبیین مفاهیم آفرینش و مرگ پژوهشنامه زنان: ; ،
6
Leila Hajjari, Hossein Aliakbari Harehdasht, (2016) The Legacy of Romanticism: the Pear Tree and Janie Crawford in Zora Neale Hurston’s Their Eyes Were Watching God Journal of African American Studies: ; 35،52
7
حسین علی اکبری هره دشت، لیلا حجاری، ناصر ملکی (1394) رمان پسامدرن و فیلم: نگاهی به ساختار و صناعات فیلم ستاره است فریدون جیرانی جهانی رسانه: ; 176190
8
لیلا حجاری، پروین قاسمی (1390) نگاهی به ویژگی های پسامدرنیستی داستان ناتمام A B بیژن نجدی شعر پژوهی: ; 99124
مقالات در همایش ها
1
حسین علی اکبری هره دشت، زهرا ناظمی، لیلا حجاری (1395) مطالعه تطبیقی شخصیت جو مارچ در فیلمهای اقتباسی رمان زنان کوچک کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و اموزش و یادگیری زبان ها
2
لیلا حجاری، محمد جواد حجاری ، شهین کشاورز (1395) کاوشی هستی شناسانه در پدیده مادرشدن: نقش وجودی مادر در تبیین مفاهیم آفرینش و مرگ همایش ملی جایگاه و نقش مادر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
عبدالمحمد موحد، لیلا حجاری (1392) مجموعه مقالات قاچاق کالا شابک:978-600-93390-3-7
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!