08 آذر 1401
مجاهد غلامي

مجاهد غلامی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 09000000000
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

علایق پژوهشی

  • نقد و نظریۀ ادبی
  • بلاغت
  • سبک هندی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
مجاهد غلامی (1400) بلاغت تطبیقیِ هندی(اَلَنکار) و اسلامی ادبیات تطبیقی: 25; 1-28
3
مجاهد غلامی (1400) ایده ها و آرای محمّدرضا شفیعی کدکنی دربارۀ سهراب سپهری ادبیات پارسی معاصر: 1; 181-203
4
مجاهد غلامی (1400) دلایل شمس تبریزی ستیزیِ قونویان و درنگی بر فرجام کار وی پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا): 46; 137-154
5
مجاهد غلامی (1399) بازخوانی المُعجم فی معاییر اشعار العجم به مثابۀ تحریری از نقد الشّعر پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت: 9; 111-134
6
مجاهد غلامی (1399) سهراب سپهری در بوتۀ نقد: گونه شناسی نقد جستارهای ادبی: 211; 25-43
7
سیدناصر جابری، مجاهد غلامی (1399) کارایی فرضیه در ادبیا ت پژوهی فنون ادبی: ; 1-16
8
مجاهد غلامی (1399) نظریه ادبی قدامة بن جعفر نقد ادبی: ; 79-106
9
سیدناصر جابری، مجاهد غلامی (1399) کارآیی فرضیه در ادبیات پژوهی فنون ادبی: ; 1-16
10
مجاهد غلامی (1398) ناگزیری مرگ دمنه در ساحت اسطوره و سیاست ایرانشهری نامه فرهنگستان: ; 59-82
مقالات در همایش ها
1
مجاهد غلامی (1401) احوال استبداد امیر مسعود غزنوی دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت جایگاه نثر فارسی، ایران¡ سبزوار
2
زهره ملاکی، مجاهد غلامی، زهرا نقی پور (1400) نگاه بینامتنیتی به داستان های احمد دهقان با دیدگاه های ژرار ژنت دهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی، ایران¡ تهران
3
مجاهد غلامی (1400) فاصلۀ زیبایی شناختی تاریخ بیهقی یازدهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، ایران¡ سبزوار
4
مجاهد غلامی، سیدناصر جابری، امرالله مرادی (1400) بازتاب اندیشه و خرد در شعر ناصر خسرو نهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی با عنوان ادبیات و مطالعات میان رشته ای، Iran¡ تهران
5
مجاهد غلامی (1400) رئالیسم متعهّد علی اشرف درویشیان نهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی با عنوان ادبیات و مطالعات میان رشته ای، Iran¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
زهرا رئیسی، مجاهد غلامی، سیدناصر جابری (1401) تحلیل زیبایی شناسی و تصویرهای شاعرانۀ شعر حمید مصدّق
2
میثم قلخانباز، لیلا رضایی، مجاهد غلامی (1400) بررسی ساختاری پنج رسالۀ فارسی از سهروردی بر اساس الگوی کنشی گریماس
3
4
زهرا نقی پور، زهره ملاکی، مجاهد غلامی (1400) بررسی بینامتنیت در آثار احمد دهقان بر مبنای دیدگاه ژرار ژنت
5
تخم افشان معصومه ، زهره ملاکی، مجاهد غلامی (1400) استعاره های مفهومی در اشعار قیصر امین پور
6
امرالله مرادی، مجاهد غلامی، سیدناصر جابری (1399) بازتاب اندیشه و خرد در شعر ناصرخسرو، در پیوند با مسئله پایداری
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی (1400 - 1401)
  • نایب رییس کمیتۀ تخصصی هنر و ادبیات، انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران. (1399 - 1401)
  • دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران. (1399 - 1401)
  • مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران. (1399 - 1401)
  • مدیر انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، شعبۀ استان بوشهر. (1399 - 1401)
  • دبیر کارگروه پژوهشی ادبیات معاصر؛ انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران. (1399 - 1401)
بیشتر