28 شهریور 1400

مهسا هاشمی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: ادبیات انگلیسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
َAli Akbar Zamani, , Mahsa Hashemi (2021) Quest in James Dashner's The Maze Runner Trilogy Critical Literary Studies: vol. III / No. 1 / series. 5; 5-19
2
3
4
5
Mahsa Hashemi (2009) Paranoia vs. Antiparanoia in Gravity's Rainbow Iranian Journal of Economic Studies: ; ،
مقالات در همایش ها
1
مهسا هاشمی (1389) یکی بود، یکی نبود: ناکجا آباد در رمان جان بارت اولین کنفرانس ادبیات انگلیسی در دانشگاه خلیج فارس
2
مهسا هاشمی (1378) بازنویسی یک داستان از دید یک پست مدرنیست اولین همایش منطقه ای زبانشناسی و ادبیات در قرن 21
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
مریم شهسوار، حسین علی اکبری هره دشت، مهسا هاشمی (1398) بررسی هنر شخصیت پردازی سیلویا پلت بر اساس تئوری رشد شخصیت ویلیام بلیک
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!