06 آبان 1400

محمود ملکوتی علون آبادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 07731222425
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیرسطوح تماس مختلف درپاسخ روسازی های آسفالتی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
اجزاء محدود , روسازی آسفالتی , سطح تماس
پژوهشگران علی تنگ ارمی (نفر اول) ، محمود ملکوتی علون آبادی (نفر دوم) ، امین کشاورز (نفر سوم)

چکیده

پیش بینی پاسخ روسازی راه اعم ازتغییر مکان تنش و کرنش تحت بارهای وارده ازمسائل مهم درطرح روسازی می باشند بسیاری ازمحققین درتحلیل روسازی های انعطاف پذیر ازسطح تماس دایره ای با توزیع تنش یکنواخت به دلیل سادگی درتحلیل استفاده می کنند مطالعات تجربی متعدد بیانگر این واقعیت است که سطح تماس و توزیع واقعی بار بسته به نوع بار و میزان باد لاستیک چرخ متفاوت می با شد سطح واقعی تماس به دلیل پیچیدگی اندازه گیری آن برای وسایل نقلیه درحال حرکت درسرعتهای مختلف ابعاد مخلتف چرخ ها فشار باد لاستیک متفاوت ناهمواریهای سطح روسازی و دمای روسازی همواره یک بحث چالش برانگیز بود هاست دراین مقاله حالت های مختلف سطوح بارگذاری و تاثیر آنها برروی پاسخ روسازی های اسفالتی بااستفاده ازروشا جزا محدود مورد بررسی واقع شده و نتایج آنها بایکدیگر مقایسه خواهند شد