12 مهر 1402
محمود ملكوتي علون آبادي

محمود ملکوتی علون آبادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 07731222425
دانشکده: دانشکده مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Farnaz Khaleghi, Amin Keshavarz, Mahmoud Malakouti Olounabadi (2020) Seismic analysis of rigid walls retaining a crossanisotropic soil by the differential quadrature method European Journal of Environmental and Civil Engineering: ; ،
2
Shaker Hashemi, , Mahmoud Malakouti Olounabadi (2020) Proposing a simplified and parametric numerical shear stress-strain model for RC deep beams International Journal of Structural Engineering: ; 254،270
3
Shaker Hashemi, , , Mahmoud Malakouti Olounabadi (2020) .Analysis of RC Deep Beams Considering the Shear Deformations and Bar-concrete Interaction Periodica Polytechnica-Civil Engineering: ; 1،10
4
محمود ملکوتی علون آبادی، فاطمه نجفی، عبدالرضا فاضلی، میثم سروش (1398) بررسی تاثیر دما و سرعت بار متحرک بر پاسخ روسازی انعطاف پذیر با رفتار ویسکوالاستیک با استفاده از مدل 3 بعدی اجزای محدود مهندسی حمل و نقل: ; ،
5
Shaker Hashemi, , , Mahmoud Malakouti Olounabadi (2019) A parametric shear constitutive law for reinforced concrete deep beams based on multiple linear regression model Advances in Concrete Construction: ; 285،294
6
احمد حیدری، محمود ملکوتی علون آبادی، سید حامد معراجی، پرویز ملک زاده، سینا رامش خواه (1397) محاسبه بازگشتی مدول الاستیسیته لایه های روسازی به روش ترکیبی دیفرانسیل کوادرچر و الگوریتم بهینه سازی جستجوی هارمونی مهندسی عمران شریف: ; ،
7
محمود ملکوتی علون آبادی، سینا رامش خواه ، پرویز ملک زاده، سید حامد معراجی (1397) پاسخ شبه استاتیکی روسازی آسفالتی لایه ای با رفتار ویسکوالاستیک به روش المان دیفرانسیل کوادرچر مهندسی حمل و نقل: ; ،
8
, Mahmoud Malakouti Olounabadi, Parviz Malekzadeh, Seyed Hamed Meraji (2018) Dynamic response analysis of viscoelastic pavement using differential quadrature element method International Journal of Pavement Engineering: ; 1،15
9
, , Mahmoud Malakouti Olounabadi, (2015) Modelling speed–density relationship in traffic streams PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-CIVIL ENGINEERING: ; 384،395
10
Mahmoud Malakouti Olounabadi, , Parviz Malekzadeh (2014) Dynamic Viscoelastic Incremental-Layerwise Finite Element Method for Multilayered Structure Analysis Based on the Relaxation Approach JOURNAL OF MECHANICS: ; 593،26
11
, Mahmoud Malakouti Olounabadi, Parviz Malekzadeh (2014) Quasi-static analysis of multilayered domains with viscoelastic layer using incremental-layerwise finite element method MECHANICS OF TIME-DEPENDENT MATERIALS: ; 275،291
12
Mahmoud Malakouti Olounabadi, , Parviz Malekzadeh (2013) Incremental Layerwise Finite Element Formulation for Viscoelastic Response of Multilayered Pavemen International Journal of Transportation Engineering: ; 183198
مقالات در همایش ها
1
میلاد جهانبازی گوجانی، محمود ملکوتی علون آبادی (1399) بررسی و تعیین رطوبت بهینهر وسازیهای بتن غلتکی حاوی مصالح خرده آسفالت بازیافتی و نانو سیلیس هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، ایران¡ تهران
2
خسرو صالحی، محمود ملکوتی علون آبادی، عبدالرضا فاضلی (1399) بررسی آزمایشگاهی تأثیر استفاده از الیاف پلیپروپیلن و نانو سیلیس بر روی مقاومت برشی و CBR خاک ماسه ای نخستین کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، ایران¡ تبریز
3
محمد دشت پور ، سیدشاکر هاشمی، محمود ملکوتی علون آبادی (1398) بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از مش الیاف شیشه مدفون، در رفتار خمشی تیرهای بتنی یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
4
فاطمه نجفی، محمود ملکوتی علون آبادی، میثم سروش، عبدالرضا فاضلی (1397) شبیه سازی اجزای محدود سه بعدی روسازی انعطافپذیر با رفتار ویسکوالاستیک تحت بارگذاری متحرک وسایل نقلیه سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران، معماری و صنعت ساختمان(انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران)
5
سعید جاویدی، سیدشاکر هاشمی، محمود ملکوتی علون آبادی (1396) رویکرد جدید عددی برای تحلیل غیرخطی تیرهای عمیق بتن مسلح بر اساس تئوری تیر تیموشنکو با درنظرگرفتن اندرکنش میلگرد و بتن پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6
سعید جاویدی، سیدشاکر هاشمی، محمود ملکوتی علون آبادی (1396) تحلیل غیرخطی تیرهای بتن مسلح با در نظر گرفتن اندرکنش بتن و میلگرد و تمرکز بر اثر تغییر شکل های برشی پنجمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
7
سینا رامش خواه ، محمود ملکوتی علون آبادی (1396) تحلیل دینامیکی پاسخ روسازی انعطاف پذیر لایه ای با رفتار الاستیک با استفاده از روش دیفرانسیل کوادرچر اولین کنفرانس ملی مهندسی راه و ترابری دانشگاه گیلان
8
محمود ملکوتی علون آبادی، محمود احمدزاده (1395) بررسی سرعت کلیوی به عنوان ابزار جدید آرام سازی ترافیک دومین کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران و معماری
9
مینا بهادرمنش، امین کشاورز، محمود ملکوتی علون آبادی (1395) محاسبه فشار شبه استاتیکی خاک وارد بر دیوارهای حائل با خاکریز عرض محدود چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
10
مینا بهادرمنش، امین کشاورز، محمود ملکوتی علون آبادی (1395) محاسبه فشار فعال شبه استاتیکی وارد بردیوارهای حائل مایل به روش قطعات افقی در خاک های اصطکاکی چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11
علی تنگ ارمی ، محمود ملکوتی علون آبادی، امین کشاورز (1395) تاثیر سطوح تماس مختلف در پاسخ روسازیهای آسفالتی دهمین کنگره بیه المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز
12
محمود ملکوتی علون آبادی، علی دریساوی، سعید حسنی فام (1394) مروری بر پیشرفت های فناوری نانو در بهبود خواص قیر و مخلوط های آسفالتی چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
13
محمود ملکوتی علون آبادی، محمد دشت پور (1394) مروری بر اثرات زیست محیطی و تکنیکهای نوین استفاده شده در مخلوط آسفالتی گرم چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
14
علی تنگ ارمی ، محمود ملکوتی علون آبادی (1394) مقایسه خستگی سطوح تماس مختلف بارگذاری محورمرکب دوگانه در روسازیهای انعطاف پذیر سومین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران
15
محمود ملکوتی علون آبادی (1394) ارائه الگوریتمی برای تحلیل روسازیهای چندلایه با رفتار ویسکوالاستیک با استفاده از روش اجزای محدود لایه ای افزایشی دهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز
16
علی تنگ ارمی ، محمود ملکوتی علون آبادی، امین کشاورز (1394) تاثیرسطوح تماس مختلف درپاسخ روسازی های آسفالتی دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
سید حامد معراجی، امین محمودی، محمود ملکوتی علون آبادی (1401) مطالعات امکان سنجی و برآورد اقتصادی پروژه توسعه بندر صیادی شیرینو دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
خسرو صالحی، محمود ملکوتی علون آبادی، عبدالرضا فاضلی (1401) تأثیر الیاف پلی پروپیلن و نانو سیلیس بر روی پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک ماسه ای
3
میلاد جهانبازی گوجانی، محمود ملکوتی علون آبادی، سیدشاکر هاشمی (1400) بررسی خصوصیات عملکردی روسازی های بتن غلتکی حاوی مصالح خرده آسفالت بازیافتی و نانو سیلیس
4
سجاد موسوی، محمود ملکوتی علون آبادی، عبدالرضا فاضلی، سیدشاکر هاشمی (1399) تأثیرنانو سیلیس کلوئیدی بر رفتار تنش-کرنش فشاری بتن
5
دهقانی محمد، محمود ملکوتی علون آبادی، عبدالرضا فاضلی (1398) ارزیابی خصوصیات مکانیکی مخلوط های آسفالتی گرم اصلاح شده با نانومواد
6
سلمان فروزانفر، سیدشاکر هاشمی، محمود ملکوتی علون آبادی (1398) بررسی آزمایشگاهی اثر محصورشدگی با مش الیاف پلی اتیلن مدفون در رفتار فشاری بتن
7
فاطمه نجفی، محمود ملکوتی علون آبادی، عبدالرضا فاضلی، میثم سروش (1397) تخمین پاسخ دینامیکی روسازیهای انعطاف پذیر با رفتار ویسکوالاستیک تحت بار متحرک
8
محمود دشت پور ، سیدشاکر هاشمی، محمود ملکوتی علون آبادی (1397) بررسی مقاومت خمشی تیرهای بتنی مسلح شده با مش الیاف شیشه مدفون در بتن
9
احمد حیدری، محمود ملکوتی علون آبادی، سید حامد معراجی (1397) محاسبات بازگشتی ضرایب ارتجاعی لایه روسازی با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی تکاملی
10
فرناز خالقی، امین کشاورز، محمود ملکوتی علون آبادی (1397) تحلیل عددی رفتار دینامیکی دیوارهای حایل صلب
11
سعید جاویدی، سیدشاکر هاشمی، محمود ملکوتی علون آبادی (1396) تحلیل غیرخطی تیرهای عمیق بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر پیوستگی-لغزش
12
سینا رامش خواه ، محمود ملکوتی علون آبادی، پرویز ملک زاده (1396) تحلیل پاسخ روسازی لایه ای انعطاف پذیر با رفتار ویسکوالاستیک به روش دیفرانسیل کوادرچر
13
پیام رییسی، محمود ملکوتی علون آبادی، محمدرضا ماهینی (1395) مطالعه پارامتریک پل بتنی قوسی با مقطع Box-Girder
14
15
مینا بهادرمنش، امین کشاورز، محمود ملکوتی علون آبادی (1395) فشار جانبی لرزه ای خاک بر دیوارهای حائل با خاکریز با عرض محدود
16
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!