06 آبان 1400

محمود ملکوتی علون آبادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 07731222425
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه پارامتریک پل بتنی قوسی با مقطع Box-Girder
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Box Girder،Finite Element ، Curved Bridge،Response
پژوهشگران پیام رییسی (دانشجو) ، محمود ملکوتی علون آبادی (استاد راهنما) ، محمدرضا ماهینی (استاد مشاور)

چکیده

امروزه ، پل های بتنی و بخصوص پل های بتنی دارای قوس افقی در آزاد راههای برون شهری و درون شهری با توجه به شکل و کاربرد آنها در سطح گسترده ای،طراحی ،اجرا ومورد بهره برداری قرار می گیرند. با توجه به نوع کاربرد آنها، طراحی سازه ای و محاسبات فنی آنها بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. ابعاد هندسه ی پل شامل طول دهانه ،شعاع قوس ، ارتفاع و نوع مقطع عرضی می تواند در پاسخ سازه ای پل نظیر خمش، برش،پیپچش،تغییر شکل و واکنش های تکیه گاهی نقش قابل توجهی داشته باشد. از جمله مقاطع عرضی مورد استفاده در پل های بتنی که اخیرا استفاده ازآنها نیز افزایشیافته است ، مقطع جعبه ای (box girder) می باشد که در انواع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق، چهار مقطع متفاوت box girder (استاندارد آشتو،مقطع ذوزنقه ای با شیب ملایم،مقطع ذوزنقه ای با شیب تند و مقطع مستطیلی ) مورد بررسی قرار گرفته و مطالعه پارامتریک برای طول دهانه پل (20 تا 45 متر)، شعاع قوس ( از فاقد شعاع تا 500متر) برای این چهار مقطع در برنامه (sap ) انجام شده است. که در مجموع 144 مدل مورد تحلیل قرار گرفته و پاسخ های سازه ای آنها برای حالت های مختلف مورد مقایسه قرار گرفته اند.نتایج تحلیل نشان می دهند که کمترین خمش و برش بحرانی در مقطع استاندارد آشتو حاصل شده است .