03 مهر 1400
مسعود مفرحي

مسعود مفرحی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07331222613
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی عوامل تاثیرگذار بر استخراج فایکوسیانین از ریز جلبک اسپیرولینا
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
phycocyanin,spirulina,extraction
پژوهشگران قنبرپور فاطمه (دانشجو) ، مسعود مفرحی (استاد راهنما) ، رامین کریم زاده (استاد مشاور)

چکیده

سی-فایکوسیانین یک رنگدانه فایکوبیلی پروتئینی است که استفاده زیادی را در صنایع دارویی،آرایشی و بهداشتی و غذایی دارد.در این مقاله استخراج فایکوسیانین از سیانوباکتری اسپیرولینا شرح داده میشود.این روش برپایه جذب ناخالصی ها با استفاده از زغال فعال شده و رزین تبادلگر یونی می باشد.رنگدانه فایکوسیانین از پودر خشک(بیومس) ریزجلبک اسپیرولینا با استفاده از حلال سدیم فسفات بافر استخراج شد. تاثیر پارامترهای نسبت حلال-بیومس و دما برروی خلوص و غلظت فایکوسیانین بررسی شد.سی فایکوسیانین استخراج شده بیشترین خلوص را دمایc 25 از خود نشان داد. خلوص فایکوسیانین تقریبا در دونسبت بیومس-حلال 75:2 و 100:2 یکسان است که به دلیل مصرف نشدن حلال بیشتر از نسبت کم تر برای ادامه آزمایشات استقاده شد.هم چنین تاثیر حلال های مختلف بر روی استخراج این ماده نشان دادکه سدیم فسفات بافر بهترین حلال می باشد. دو نوع رزین در این مطالعه انتخاب شد و رزین بهتر از نظر کارایی جذب، رزین Sephadex QAE A-50 40-120u معرفی گردید که خلوص نهایی 4/4 از آن بدست آمد که به عنوان خلوص آنالیتی این رنگدانه شناخته می شود. در عملیات خالص سازی PH بهینه و مقدار رزین بهینه برای بدست آمدن بالاترین خلوص فایکوسیانین شناسایی شد.