قنبرپور فاطمه

خانه /قنبرپور فاطمه
نام و نام خانوادگی قنبرپور فاطمه
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات 120 ) مهندسی شیمی روزانه کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی شیمی مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!