24 مهر 1400

محمد محمدی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: فیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تراز انرژی یون های dHe? و pHe? با استفاده از یک روش تحلیلی - عددی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
134
پژوهشگران فاطمه خوشخوی (دانشجو) ، محمد محمدی (استاد راهنما) ، روح اله قیصری (استاد مشاور)

چکیده

0