05 مهر 1400

محمد محمدی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: فیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Mohammad Mohammadi, (2021) برخوردهای کینک-پادکینک در مدل 4 دوره ای Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation: ; 105575،105575
2
Mohammad Mohammadi, Rouhollah Gheisari (2020) Zero rest mass soliton solutions PHYSICA SCRIPTA: 95; 015301-015306
3
4
Mohammad Mohammadi (2020) یک جواب Q-ball از نظر انرژی پایدار در 1 3 بعد PHYSICA SCRIPTA: ; 045302، 045302
5
6
فاطمه خوشخوی، محمد محمدی، روح اله قیصری (1398) محاسبه تراز انرژی یون های میونی pHemu و dHemu با استفاده از یک روش تحلیلی-عددی پژوهش سیستم های بس ذره ای: ; ،
7
Mohammad Mohammadi (2019) The Role of the Massless Phantom Term in the Stability of a NonTopological Soliton Solution Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science: ; 2627،2634
8
Mohammad Mohammadi, (2019) Theaffectivefactors onthe uncertaintyin the collisionsof the soliton solutions of the double field sine-Gordon system Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation: ; 176،193
9
محمد محمدی (1397) جواب های شبه سالیتونی سیستم ^6 مختلط در فضا زمان 1 1 بعدی پژوهش سیستم های بس ذره ای: ; 159،169
10
Mohammad Mohammadi, (2017) Soliton-like Solutions of the Complex Non-linear Klein-Gordon Systems in 1 1 Dimensions iranian journal of astronomy and astrophysics: ; 57،68
11
Mohammad Mohammadi, (2017) Introducing Stable Real Non-Topological Solitary Wave Solutions in 1 1 Dimensions iranian journal of astronomy and astrophysics: ; ،
12
Mohammad Mohammadi, (2014) Bi-dimensional soliton-like solutions of the non-linear Klein-Gordon system Progress of Theoretical and Experimental Physics: ; ،
13
Mohammad Mohammadi, , (2012) Radiative Properties of Kinks in the sin4 () System Progress of Theoretical Physics: ; 615،627
14
, Mohammad Mohammadi (2012) Composite Lane-Emden Equation as a Nonlinear Poisson Equation INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS: ; 1276،1283
15
Mohammad Mohammadi, (2011) Approaching Integrability in Bi-Dimensional Nonlinear Field Equations Progress of Theoretical Physics: ; 237،248
مقالات در همایش ها
1
فاطمه خوشخوی، روح اله قیصری، محمد محمدی (1397) اولین تراز یون میونی tHemu در یک روش تحلیلی- عددی بیست و پنجمین کنفرانس هسته ای ایران
2
محمد محمدی (1397) سیستم کلاین گوردون گسترش یافته با یک جواب سالیتونی بدون جرم همایش گرانش و کیهان شناسی
3
فاطمه خوشخوی، محمد محمدی، روح اله قیصری (1397) محاسبه ی تراز انرژی یون های میونی و با استفاده از یک روش تحلیلی - عددی سی و چهارمین کنفرانس ملی فیزیک ایران 1397
4
فاطمه خوشخوی، محمد محمدی، روح اله قیصری (1397) محاسبه تراز انرژی یون های میونی dHe و pHe با استفاده از یک روش تحلیلی عددی سی و چهارمین کنفراس فیزیک ایران 1397
5
علی علیزاده، روح اله قیصری، محمد محمدی (1395) محاسبه میزان مصرف سوخت راکتور بوشهر در کمینه و بیشینه قدرت در دوره دوم سوختگذاری اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای
6
مریم برهانی، روح اله قیصری، محمد محمدی (1395) مقایسه طیف نوترون قلب راکتور بوشهر با راکتور Biblis B اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای
7
شعله حاجب، محمد محمدی، عباس دشتی منش، علی رضا کاظمی پور اسفرجانی (1394) دمپ حرکت پیچ شناور و تبدیل انرژی آن به الکتریسیته توسط مبدل میراگر جرمی تنظیم شده همایش صنایع دریایی
8
روح اله قیصری، محمد محمدی، پرهام خسروی بابادی (1394) بررسی دینامیک قلب راکتور بوشهر به ازای مقادیر مختلف تزریق راکتیویته با استفاده از مدل گره کنفرانس فیزیک ایزان
9
روح اله قیصری، محمد محمدی، پرهام خسروی بابادی ، محمد دهقانیان (1393) تزریق راکتیویته و بررسی دینامیک قلب راکتور بوشهر در دوره ی دوم سوخت گذاری کنفرانس هسته ای ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!