24 مهر 1400

محمد محمدی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: فیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان جواب هاي شبه ساليتوني سيستم ^6 مختلط در فضا زمان 1 1 بعدي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش سیستم های بس ذره ای
شناسه DOI
پژوهشگران محمد محمدی (نفر اول)

چکیده

در این مقاله به معرفی جوابهای شبه سالیتونی سیستم غیرخطی ?^6 مختلط به عنوان مثال خاصی از سیستم های کلاین گوردون غیر خطی مختلط در فضا-زمان 1 1 بعدی، می پردازیم. کینک (پادکینک) های مختلط، بسته های تابشی و بسته موج ها سه نوع متفاوت از جوابهای شبه سالیتونی برای سیستم ?^6 مختلط می-باشند. تمامی روابط انرژی-تکانه نسبیتی برای اینگونه از جوابها در حالت کلی ارضاء می شوند. برای این سیستم خاص، نتایج عددی نشان از این دارند که در برخورد بین زوج کینک-پادکینک های مختلط و زوج بسته موج ها، شاهد یک عدم قطعیت آشکار در خروجی برخودها می-باشیم که ریشه در یک فاز اولیه دلخواه دارد. همچنین در برخوردهای بین زوج کینک-پادکینک های غیر هم فاز همیشه شاهد خروج بسته های تابشی می باشیم. به صورت عکس، در برخوردهای بین دو بسته تابشی پر انرژی با جرم های سکون صفر، امکان خلق یک زوج کینک-پادکینک با جرم های سکون غیر صفر، وجود دارد. کلیدواژگان: سیستم?^6، کینک، بسته موج ها، بسته های تابشی، عدم قطعیت.