29 مرداد 1401
محمدهاشم صدق كردار

محمدهاشم صدق کردار

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
حمایت از طرح جذب دایم اساتید ایرانی خارج از کشور
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران محمدهاشم صدق کردار (نفر اول)

چکیده

این قرارداد بر اساس ابالاغیه شماره 9866 /16 مورخه 27/01/1397 بین معاونت پژوهشی دانشگاه خلیج فارس، آقای دکتر شهریار عصفوری بعنوان کارفرما و آقای دکتر محمد هاشم صدق کردار بعنوان مجری طرح منعقد گردید. موضوع قرارداد عبارت است از انجام طرح پژوهشی، تحت عنو.ان "حمایت از طرح جذب دائم اساتید ایرانی خارج از کشور، بابت خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی" . مبلغ کل قرارداد که 20000000 ریال بوده، است که مجری طرح اقدام به خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی بشرح زیر کرده است که در آزمایششگاه سنتز کاتالیست دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی موجود می باشند.