05 مهر 1400

محمدهاشم صدق کردار

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت مواد جاذب جدید برای جذب و جداسازی گاز دی اکسید کربن (CO2) از دودکش
نوع پژوهش جذب گرنت
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران محمدهاشم صدق کردار (نفر اول)

چکیده

ثبت نشده‌است!