17 مرداد 1401
محسن عباسي

محسن عباسی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 07731221495
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از رزین های تبادل یونی مختلف برای کاهش سختی و TDS آب آشامیدنی استان بوشهر برای جلوگیری از خوردگی و رسوب گذاری
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
413
پژوهشگران شهلا صادقی (دانشجو) ، محسن عباسی (استاد راهنما) ، شهریار عصفوری (استاد مشاور)

چکیده

0