28 شهریور 1400
محمد رضايي

محمد رضایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد مالی
تلفن: 09177388245
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

تحصیلات

 • دکترای تخصصی اقتصاد مالی ، تربیت مدرس ، ایران (1389 - 1393)
 • فوق لیسانس اقتصاد ، تربیت مدرس ، ایران (1385 - 1388)
 • لیسانس اقتصاد بازرگانی ، بوعلی سینا ، ایران (1380 - 1384)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • اقتصاد مالی
 • بازارهای مالی
 • مالی کسب وکار
 • ارزش گذاری
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
سارا بیرانوند، محمد رضایی، هادی کشاورز (1399) بررسی تأثیر بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژیبر چشم انداز مدیریت مالی: 32; 27
2
Mohammad Rezaei, mohammad amin kouhbor, Hamid Reza Kordlouie (2020) Impact of Direct and Indirect Oil Shocks on Iran's Energy-intensive industries stock returns (Appling Simultaneous Equation System on Panel Data) International Journal of Finance and Managerial Accounting: 4; 93-104
3
4
5
6
نرگس محمودی، عبدالکریم حسین پور، محمد رضایی (1398) تجزیه و تحلیل بهره وری کل عوامل تولید در بخش های منتخب با وجود شاخص تحریم های اقتصادی تحقیقات اقتصادی: ; 659-693
7
محمد رضایی، کاظم یاوری، مرتضی عزتی، منصور اعتصامی (1395) اثر وفور درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران از کانال اثرگذاری بر عدم تعادل در بودجه و بخش خارجی پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: ; 131،144
8
محمد رضایی، کاظم یاوری، مرتضی عزتی، منصور اعتصامی (1394) بررسی اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران: ; 89-122
9
10
Mohammad Rezaei, (2014) The necessity of using information technology in Reverse Logistics Advances in Environmental Biology: ; 1317،1323
مقالات در همایش ها
1
نرگس محمودی، عبدالکریم حسین پور، محمد رضایی (1397) بررسی بهره وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم های اقتصادی مطالعه موردی: صنایع منتخب انرژی بر ایران اولین همایش ملی مدیریت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محمد رضایی (1397) برآورد ظرفیت مالیاتی و تلاش مالیاتی استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

سوابق اجرایی

 • کارشناس دفتر آمار و برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت (1390 - 1393)
 • کارشناس دفتر آمار و برنامه ریزی وزارت بازرگانی (سابق) (1389 - 1390)
بیشتر

آموزش های کاربردی

 • ارزشگذاری استارتاپ ها (1399 )
 • تامین مالی استارتاپ ها (1399 )
 • مباحث منتخب اقتصادی با محوریت مسائل بانکی (1398 )
 • ارزیابی طرح های اقتصادی با استفاده از نرم افزار کامفار (COMFAR) (1398 )
 • دوره مقدماتی آشنایی با بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار (1398 )
 • مالیات کسب و کارها (1399 )
 • مدیریت مالی به زبان ساده (1399 )
بیشتر