28 شهریور 1400

محمدرضا شمس الدینی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: اموزش زبان انگلیسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
مقالات در همایش ها
1
فروغ جنتی جهرمی ، فاطمه نعمتی، محمدرضا شمس الدینی (1395) دانش معلمان درباره ساختارهای زبانی پایه کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
اسفندیاری بیات مینا ، فاطمه نعمتی، محمدرضا شمس الدینی (1397) هزینه کدگردانی در خواندن جملات انگلیسی به عنوان زبان خارجی
2
3
فروغ جنتی جهرمی ، فاطمه نعمتی، محمدرضا شمس الدینی (1395) رابطه دانش آوایی معلمان و پیشرفت مهارت های سوادآموزی زبان انگلیسی در فارسی زبانان
4
5
6
7
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!