29 مرداد 1401

محمدرضا شمس الدینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: -
تحصیلات: دکترای تخصصی / اموزش زبان انگلیسی
تلفن: 09177722797
دانشکده:

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
مقالات در همایش ها
1
فروغ جنتی جهرمی ، فاطمه نعمتی، محمدرضا شمس الدینی (1395) دانش معلمان درباره ساختارهای زبانی پایه کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
اسفندیاری بیات مینا ، فاطمه نعمتی، محمدرضا شمس الدینی (1397) Language Switch Costs in Reading English as a Foreign Language
3
4
فروغ جنتی جهرمی ، فاطمه نعمتی، محمدرضا شمس الدینی (1395) The Relation between Teachers' Phonics Knowledge and Literacy Skills Improvement in Persian Early Learners of English
5
6
7
میرزایی عباس، فاطمه نعمتی، محمدرضا شمس الدینی (1395) he relationship between hemispheric dominance and listening comprehension strategies of Iranian EFL learners
8
میرزایی عباس، فاطمه نعمتی، محمدرضا شمس الدینی (1395) The Relationship between hemispheric dominance and listening comprehension strategies of Iranian EFL learners
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!