14 آذر 1401
نرگس مهدي پور

نرگس مهدی پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
3
4
5
, Nargess Mehdipour (2017) MetalNonmetal Transition in Fluid Cesium: A Many-Body Dissipative Particle Dynamics Simulation Approach JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA: ; ،
6
, Nargess Mehdipour (2016) Molecular dynamics simulation of fluid sodium FLUID PHASE EQUILIBRIA: ; 161،165
7
, Nargess Mehdipour (2016) Many-Body Dissipative Particle Dynamics Simulation of Liquid Vapor Coexisting Curve in Sodium JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA: ; 3659،3664
8
Hossein Eslami, , Nargess Mehdipour (2013) Coarse Grained Molecular Dynamics Simulation of Nanoconfined Water CHEMPHYSCHEM: ; ،
9
Hossein Eslami, , Nargess Mehdipour (2013) Molecular dynamics simulation of the diffusion of nanoconfined fluids Journal of the Iranian Chemical Society: ; ،
10
Hossein Eslami, Nargess Mehdipour (2012) Local chemical potential and pressure tensor in inhomogeneous nanoconfined fluids JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS: ; ،
11
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!